USA: Ekspiacja za „czarną mszę” w Oklahoma City

Zgodnie z zapowiedziami, w niedzielę 21 września br. w Civic Center Music Hall – centrum kultury w Oklahoma City (stolicy stanu Oklahoma), grupa ok. 40-50 osób (z wcześniej oczekiwanych 88) wzięła udział w satanistycznym rytuale „czarnej mszy”. Przez kilka ostatnich miesięcy abp Paweł S. Coakley, miejscowy ordynariusz, podejmował starania o niedopuszczenie do odprawienia satanistycznego obrzędu w budynku będącym własnością publiczną, jednak władze miasta nie uchyliły decyzji o udostępnieniu sali miejscowej grupie czcicieli szatana, powołując się na pierwszą poprawkę do Konstytucji USA głoszącą, że „Kongres nie uchwali ustaw wprowadzających religię [państwową] lub zabraniających swobodnego wykonywania praktyk religijnych; ani ustaw ograniczających wolność słowa lub prasy, lub naruszających prawo do pokojowych zgromadzeń i wnoszenia do rządu petycji o naprawę krzywd”. W związku z tym, w dniu, na który zaplanowana została bluźniercza celebracja, w miejscowym kościele pw. św. Antoniego odbyła się prowadzona przez biskupa wynagradzająca adoracja Najświętszego Sakramentu oraz procesja z uroczystym błogosławieństwem.

Wynagradzające nabożeństwo różańcowe przed budynkiem Civic Center Music Hall w Oklahoma City, gdzie miała miejsce „czarna msza”

Z inicjatywy ks. Jerzego (Jürgena) Wegnera – przełożonego północnoamerykańskiego dystryktu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X – tego samego dnia w Oklahoma City została odprawiona Msza św. wynagradzająca Bogu za tę zniewagę, a ulicami miasta przeszła procesja pod budynek Civic Center Music Hall.

Tak to wydarzenie zostało opisane w serwisie internetowym tamtejszego dystryktu FSSPX:

Zwołanie krucjaty wynagradzającej za satanistyczną „czarną mszę” w Oklahoma City spotkało się z wielkim oddźwiękiem wśród tradycyjnych katolików. Choć wydarzenie zapowiedziano z zaledwie dziewięciodniowym wyprzedzeniem, 21 września do Oklahomy przybyło z całego kraju sześciu księży, siedmiu kleryków, grupa sióstr franciszkanek i niemal tysięczna grupa wiernych.

Ks. Daniel Themann odprawił uroczystą Mszę św. w sali balowej [hotelu Sheraton]. Sala była wypełnione po brzegi, tak, że część wiernych stała w foyer i oglądała celebrację na ekranie telewizora. W kazaniu ks. Themann przypomniał, że dobry żołnierz nie działa pod wpływem nienawiści do tych, z którymi walczy, ale jest powodowany miłością do tych, których broni. Kaznodzieja – potępiając diabelskie bluźnierstwo, które odbyło się za przyzwoleniem władz miasta i w należącej do niego instytucji – przypomniał wiernym także o tym, jak każdy z nas obraża Boga i powtórzył wezwanie ks. Wegnera do zadośćuczynienia.

Po Mszy św. tłum w ciszy opuścił hotel, aby pomaszerować przed Civic Center. Pomimo prognoz pogody, które z prawdopodobieństwem 80% zapowiadały opady deszczu, procesja szła w pełnym słońcu; jej uczestnicy odmówili 15 dziesiątków różańca, a później po ulicach miasta rozniosła się pieśń Christus Vincit. Na czele kolumny szli Rycerze i Straż Honorowa z kościoła N.M.Panny w Kansas, a chłopcy z chóru liceum Matki Bożej z La Salette z Olivet w Illinois, którzy śpiewali podczas Mszy, pełnili służbę jako porządkowi.

Bez Bożej pomocy wici rozesłane przez ks. Wegnera nie mogłyby w tak krótkim czasie przynieść podobnego rezultatu. W duchu zadośćuczynienia do Oklahomy przybywali wierni z Kansas, Teksasu, Illinois, Kentucky, Nowego Jorku i Pensylwanii – w tym celu wierni z niektórych kaplic wspólnie wynajmowali autobusy.

Po Mszy i wynagradzającej procesji różańcowej wierni udali się na wspólny posiłek do tego samego hotelu, w którym celebrowana była Msza św., a także – ze względu na ich liczbę – do jednej z pobliskich restauracji.

Odpowiedź katolików wiernych Tradycji pokazuje, w jaki sposób Bóg może wykorzystać nawet najbardziej odrażający akt zła do zamanifestowania swojej wielkości.

Dostępna jest galeria fotografii ilustrujących to wydarzenie, a także film (w języku angielskim)

[youtube lo9q-dt7Bo8]

Za: Wiadomości Tradycji katolickiej (29 września 2014,) | http://news.fsspx.pl/2014/09/usa-ekspiacja-za-czarna-msze-w-oklahoma-city/

Skip to content