MSZ przeznaczy 60 mln zł. na Polonię i Polaków za Granicą

Ok. 60 mln zł, tyle przeznaczy MSZ na wsparcie Polonii w 2015 r. Resort pracuje też nad projektem rządowego programu współpracy z Polonią na lata 2015-2020.

Tomasz Orłowski, wiceszef MSZ podczas posiedzenia sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą zapewnił, że nie zmieni się tryb finansowania Polonii. Zapowiedział on również, że w 2015 roku nie zmienią się środki jakie będą do rozdzielenia w ramach konkursu. W 2014 roku MSZ przeznaczyło na ten cel około 59 mln zł, w 2013 – 60,6 mln zł.

Wiceminister Orłowski, mówił także o rządowym projekcie programu współpracy z Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą. Władze resortu zastanawiają się nad zmianą terminu: „Polonia” na „Diaspora polska”. Termin ten pada nie po raz pierwszy, wskazuje poseł Jan Dziedziczak. Członek sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą przypuszcza, że rząd chce uznać za „Polonię” pewną nową grupę osób.

– W dokumentach MSZ mogliśmy to odnaleźć, że uwaga: „Diaspora polska”, oprócz tej klasycznej definicji utożsamiania się z polskością, to są również dawni obywatele polscy, bądź potomkowie obywateli polskich, mieszkających na ziemiach Polskich, czyli niełączących się z polskością przez wspólną kulturę, język, historie, tylko formułowanie, że ich przodkowie mieszkali na ziemiach Polskich, a dzisiaj mogą się nie utożsamiać z naszą kulturą, językiem i tożsamością. O co naprawdę chodzi – trudno powiedzieć. Być może po prostu MSZ-owi chodzi o poszerzenie zbioru Polonii za granicą, o jakąś nową grupę, która dotychczas z Polonią nie była utożsamiana – mówi poseł Jan Dziedziczak.

Z danych MSZ wynika, że ponad 18 mln Polaków żyje poza granicami kraju: ponad 4 mln w Europie Zachodniej, 1,5 mln w Europie Wschodniej, ok. 12,5 mln w obu Amerykach. Z 4,3 mln Polaków w Europie Zachodniej, 2,5 mln to tzw. nowa emigracja, przeważają w niej ludzie młodzi. Ćwierć miliona „nowej emigracji” w Europie Zachodniej stanowią dzieci.

RIRM

Za: Kresy.pl (26 wrzesnia 2014) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/msz-przeznaczy-60-mln-zl-na-polonie-i-polakow-za-granica

Skip to content