Raport fińskich naukowców: Dzieci poczęte w wyniku sztucznego zapłodnienia są mniej zdrowe

Opublikowane w listopadzie br. w Helsinkach wyniki badań stwierdzają, że dzieci poczęte w wyniku sztucznego zapłodnienia tzw. zapłodnienia in vitro (in vitro fertilization, IVF), narażone są na większe problemy zdrowotne niż dzieci poczęte naturalnie. Opublikowany w piśmie fińskim DoctroNDTV raport opierał się na danych pochodzących z centrum zdrowia National Research and Development Center for Welfare and Health. Potwierdzają one nie tylko znane fakty występowania szczególnego rodzaju nienormalności dzieci, jak np. niedorozwoju mózgu czy systemu moczowego, ale pokazują ogólnie słabszą kondycję zdrowotną tych dzieci, wymagającą większej hospitalizacji i większą śmiertelność.

Badania objęły grupę ponad 4500 dzieci w wieku do lat czterech, poczętych w wyniku sztucznego zapłodnienia w latach 1996-1999. Jako grupę kontrolną wzięto prawie 200-tysięcy dzieci poczętych naturalnie w tych samym przedziale czasowym.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content