Amerykańska wolność? Puste słowa

Ameryka staje się w coraz większym stopniu państwem policyjnym. Kraj, który niegdyś był ostoją wolności, obecnie zmierza ku totalitaryzmowi. A słynna Konstytucja powoli staje się martwym dokumentem.

Przykładem może być samowola policji, która coraz częściej stosuje przemoc wobec obywateli. Działania te, podobnie jak np. przymus finansowania pracownikom środków antykoncepcyjnych, są sprzeczne z amerykańską Konstytucją.

Prolajfer, John W. Whitehead podaje liczne przykłady na poparcie tej tezy. Jak pisze, prawnik z Nowego Jorku, Chaumtoli Huq została aresztowana, ponieważ nie posłuchała policji, która kazała się jej przesunąć z miejsca w którym stała. Policjanci przygnietli ją do ściany. Gdy kobieta zaczęła wołać o pomoc kazali ci kazali się jej zamknąć.

Kolejny przypadek, o jakim pisze Whitehead, był znacznie bardziej tragiczny. 43-letni astmatyk został aresztowany przez policję, ponieważ nielegalnie sprzedawał papierosy. Po tym jak funkcjonariusze weszli do jego mieszkania, krzyczał i błagał o litość mówiąc, że nie może oddychać. Policja uznała to za utrudnianie działań i dokonała aresztowania. W areszcie astmatyk umarł. Jak twierdzi Whitehead te i inne przypadki bezkarności policji świadczą, że amerykańskie służby zachowują się jak okupant, a nie jak sługa utrzymujących ich przecież podatników.

Czwarta Poprawka do amerykańskiej Konstytucji głosi, że „Prawa ludu do nietykalności osobistej, mieszkania, dokumentów i mienia nie wolno naruszać przez bezzasadne rewizje i zatrzymanie; nakaz w tym przedmiocie można wystawić tylko wówczas, gdy zachodzi wiarygodna przyczyna potwierdzona przysięgą lub zastępującym ją oświadczeniem. Miejsce podlegające rewizji oraz osoby i rzeczy podlegające zatrzymaniu powinny być w nakazie szczegółowo określone”. Niestety coraz częściej są to w Stanach jedynie puste słowa.

Warto zauważyć, że nie jest to jedyny przypadek, w którym amerykańskie władze gwałcą konstytucyjne prawa obywateli. Przykładem jest ustanowiony przez administrację Obamy HHS Mandat, który obliguje do finansowania pracownikom środków antykoncepcyjnych. Jest to pogwałcenie pierwszej poprawki do amerykańskiej Konstytucji gwarantującej wolność sumienia. Coraz częściej ograniczeniu podlega też prawo do posiadania broni gwarantowane przez drugą poprawkę.

Źródła: rutherford.org / libr.sejm.gov.pl

Mjend

KOMENTARZ BIBUŁY: Przywołane powyżej przypadki brutalności policji nie są już niestety jedynie – no właśnie – przypadkami, lecz stają się regułą funkcjonowania tych instytucji. Zadajmy sobie jednak podstawowe pytanie: gdzie policjanci czerpią natchnienie i uczą się bezwzględności i zwierzęcości? Jak służnie zauważa analityk wojskowy Gordon Duff: „Jednostki policji w USA są szkolone przez izraelskie grupy, które mają na celu całkowitą militaryzację kraju i wprowadzenie dyktatury.” Szefowie „antyterrorystycznych grup”, komendanci policji, policjanci z bezpieczniackiej DHS –  wszyscy oni uzyskują szkolenie jeżdżąc do Izraela, gdzie oprócz zdobywania praktycznej wiedzy z zakresu zamordyzmu, są indoktrynowani, tak historycznie, jak i ideologicznie, co jest niezbędne do zaprowadzenia wyimaginowanej „wojny z terroryzmem”, zaprowadzonej na korzyść Izraela i kontrolujących Stany Zjednoczone syjonistów.

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2014-09-12) | http://www.pch24.pl/amerykanska-wolnosc--puste-slowa,25369,i.htmlPolonia Christiana

Skip to content