Bank Rozrachunków Międzynarodowych spodziewa się wielkiego krachu

Aktualizacja: 2014-09-9 1:28 pm

Tak dramatycznych oświadczeń bankowców o nadciągającym kryzysie już dawno nie mieliśmy – pisze John Horvat na łamach portalu theblaze.com. Amerykański publicysta, autor książki „Return to Order” (Powrót do porządku), diagnozującej stan obecnej gospodarki i wskazującej remedium na problemy ekonomiczne dzisiejszych czasów, zwraca uwagę na najnowszy raport Banku Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements – BIS.)

BIS zrzeszający 60 banków centralnych w najnowszym sprawozdaniu ostrzega przed nadciągającym nowym kryzysem, groźniejszym od tego z 2007 r.

Zdaniem ekspertów BIS – ludzi, którzy jak pisze Horvat najlepiej wiedzą, co się dzieje w gospodarce światowej – sytuacja na rynkach światowych jest bardziej niestabilna niż 7 lat temu, gdy zbankrutował bank Lehman Brothers.

Bankierzy zauważają, że od 2007 r. nic się nie zmieniło. Jest nawet gorzej. Poziom zadłużenia we wszystkich krajach wciąż pozostaje wysoki. Instytucje finansowe kuszą kredytami nisko oprocentowanymi. Pojawiają się nowe banki spekulacyjne. Gracze międzynarodowi w jeszcze większym stopniu niż kilka lat temu nastawieni są na szybki zarobek, co sprzyja spekulacjom.

Finansiści ubolewają nad zadłużaniem się krajów rozwiniętych, w których wskaźniki zadłużenia wzrosły do poziomu nawet 275 procent produktu krajowego brutto.

Eksperci z BIS krytykują model wzrostu gospodarczego opierającego się na zachęcaniu rodzimych konsumentów do ciągłego zadłużania się, by w ten sposób pobudzić konsumpcję. Tak robią Chińczycy, Brazylijczycy czy Turcy. Finansiści obawiają się bankructw wielu banków.

Horvat podkreśla, że winą za obecny stan rzeczy należy obarczyć wszystkie osoby zaangażowane w spekulacje na rynkach międzynarodowych, które nie wzięły sobie do serca przyczyn i skutków kryzysu z 2007 r. i w jeszcze większym stopniu chcą szybko pomnożyć zainwestowane środki.

Inwestorzy ignorują ryzyko zaostrzenia polityki pieniężnej i w celu uzyskania  wyższych zwrotów obracają na rynkach międzynarodowych coraz bardziej ryzykownymi  obligacjami. Panuje wręcz „irracjonalny entuzjazm” ery Greenspana.

Banki nie podnoszą kapitału zakładowego, by zabezpieczyć się przed upadłością, a duże przedsiębiorstwa nie koncentrują się na zwiększeniu swojej produktywności, lecz wykupują akcje i angażują się w fuzje.  

Finansiści z BIS z wielkim niepokojem patrzą na szalone tempo wzrostu kredytów w Chinach w ciągu ostatnich pięciu lat. Wielu obawia się wybuchu tam kryzysu, który będzie miał światowe reperkusje.

Źródło: theblaze.com, AS.

KOMENTARZ BIBUŁY: Niemal wszystkie – “niemal” dodane jedynie pro-forma – tzw. kryzysy kilku ostatnich wieków, były sprowokowane przez bankowców i siły stojące za nimi, albo wręcz przez nich bezpośrednio wywołane. Nie były konsekwencją jakichś “cykli”, czy “koniuktur”, jak bredzą pseudonaukowcy i niedouczeni ekonomiści, ale po prostu celowym i zamierzonym działaniem. I tak samo będzie w przyszłości, gdy elity rządzące tym światem (nie mylić z jawnymi elitami politycznymi, bo nie muszą się one pokrywać), zadecydują, że nastała dobra pora na osiągnięcie jakiegoś strategicznego celu, np. konsolidacji walut, dewaluacji (czytaj: pozbawienia ludzi swojego dorobku i zagarnięcia przez banki), czy innej “terapii szokowej” niezbędnej do jeszcze ściślejszej kontroli nad gojami. Co ciekawe, “ostrzegają” ci sami, którzy współuczestniczą w tego rodzaju spiskach.

No, a kto jest dzisiaj “finansistą” tego świata? Aby nie być posądzonym o “spiskową teorię dziejów” czy też o “antysemityzm”, sięgnijmy po FAKTY – raz jeszcze polecamy KOMENTARZ BIBUŁY tutaj.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=76475 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]