USA: bezprecedensowa próba pozbawienia biskupów prawa do kierowania własnymi diecezjami

W ubiegłym tygodniu komisja sądownicza stanu Connecticut przedłożyła w stanowej legislaturze projekt ustawy, która usiłuje pozbawić biskupów prawa do kierowania sprawami administracyjno-finansowymi w swoich diecezjach – informuje portal LifeSiteNews.com. Ma to być odwet za sprzeciw Kościoła katolickiego wobec legalizacji „małżeństw homoseksualnych”.

Jak piszą wnioskodawcy ustawa ma na celu wprowadzenie zarządu komisyjnego w parafiach należących do Kościoła rzymsko-katolickiego i umożliwić wszczęcie dochodzeń w przypadku sprzeniewierzenia funduszy parafialnych.

Ustawa wprowadza komisje religijne z zarządem złożonym z nie mniej niż 7 a nie więcej niż 13 osób świeckich. Według niej biskupi będą mogli zasiadać w zarządzie, ale bez prawa głosu. Członkowie zarządu mają być wybierani spośród parafian, a rola biskupów i proboszczów ma ograniczać się do pełnienia praktyk religijnych.

Andrew McDonald i Michael Lawlor – projektodawcy ustawy i zarazem sprawozdawcy – powiedzieli, że projekt ustawy powstał w odpowiedzi na incydent z pewnym księdzem pracującym w parafii Darien, który niedawno przywłaszczył sobie 1,4 miliona dolarów.

Lawlor na stronach internetowych wyjaśniał, że ustawa jest wynikiem zapotrzebowania samych wiernych, którzy skarżyli się, że nie mogą nic zrobić w sprawie nadużyć finansowych w swoich parafiach.

Prawnik Philip Lacovara stwierdził natomiast, że w całej swojej 40-letniej karierze nie przypomina sobie żadnego projektu ustawy, ani nawet jednego fragmentu, który by w tak rażący sposób naruszał I poprawkę do konstytucji. W podobnym tonie wypowiedział się główny doradca prawny episkopatu USA Anthony Picarello, mówiąc że jest ona „rażąco niezgodna z konstytucją.”

Rycerze Kolumba, Instytut Katolicki i Konferencja Katolicka, a także sami biskupi wzywają katolików i niekatolików do zaprzestania prac nad projektem ustawy, która stanowi bezprecedensowe zagrożenie dla grup wyznaniowych.

Peter Wolfgang z Instytutu Rodziny wezwał wszystkich przedstawicieli różnych wyznań, aby byli obecni na czytaniu w stanowej legislaturze. Jego zdaniem wszyscy powinni być zjednoczeni wobec tak poważnego zagrożenia dla wolności religijnej.

Bp William Lori zauważył, że projekt został przedstawiony dzień przed projektem ustawy o legalizacji „małżeństw” tej samej płci. To jest „ledwo skrywana” jego zdaniem próba uciszenia Kościoła w szczególności w sprawie definicji małżeństwa.

Wnioskodawcy ustawy kościelnej, zarówno McDonald jak i Lawloer występują także z propozycją legalizacji „małżeństw homoseksualnych”.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Za: PiotrSkarga.pl


Skip to content