Chodakiewicz: Niemcy mogą legalnie odzyskać 1/3 Polski

Aktualizacja: 2014-08-1 7:12 pm

Profesor Marek Chodakiewicz podczas niedawnego wystąpienia w Warszawie zwrócił uwagę na brak uregulowanej kwestii majątków na byłych ziemiach niemieckich w Polsce. Profesor powiedział, że zgodnie z obowiązującym prawem wysiedleni Niemcy i ich spadkobiercy mogą występować o zwrot pozostawionych majątków.

Naukowiec zaznaczył, że roszczenia żydowskie wobec Polski to “małe piwo” w porównaniu z tym, czego mogą zażądać od nas Niemcy. Obywatele Niemiec do dziś figurują bowiem w księgach wieczystych na Ziemiach Zachodnich i Północnych jako właściciele majątków.

Profesor zauważył, że traktat polsko-niemiecki z 1990 roku nie reguluje spraw prywatnej własności działek i nieruchomości.

Polski naukowiec wspomniał, że gdy przedstawił zapisy układów Polski z Niemcami profesorowi Jerzemu Lenczowskiemu – przedwojennemu i emigracyjnemu polskiemu dyplomacie, usłyszał następującą odpowiedź: “Marku, czy to pisała agentura? Tutaj nie ma akapitu, który mówi, że rząd niemiecki jest odpowiedzialny za dobra zostawione w dzisiejszej Polsce przez obywateli niemieckich” – wspominał profesor Chodakiewicz.

prawy.pl/Kresy.pl

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=75797 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]