Chodakiewicz: Niemcy mogą legalnie odzyskać 1/3 Polski

Profesor Marek Chodakiewicz podczas niedawnego wystąpienia w Warszawie zwrócił uwagę na brak uregulowanej kwestii majątków na byłych ziemiach niemieckich w Polsce. Profesor powiedział, że zgodnie z obowiązującym prawem wysiedleni Niemcy i ich spadkobiercy mogą występować o zwrot pozostawionych majątków.

Naukowiec zaznaczył, że roszczenia żydowskie wobec Polski to „małe piwo” w porównaniu z tym, czego mogą zażądać od nas Niemcy. Obywatele Niemiec do dziś figurują bowiem w księgach wieczystych na Ziemiach Zachodnich i Północnych jako właściciele majątków.

Profesor zauważył, że traktat polsko-niemiecki z 1990 roku nie reguluje spraw prywatnej własności działek i nieruchomości.

Polski naukowiec wspomniał, że gdy przedstawił zapisy układów Polski z Niemcami profesorowi Jerzemu Lenczowskiemu – przedwojennemu i emigracyjnemu polskiemu dyplomacie, usłyszał następującą odpowiedź: „Marku, czy to pisała agentura? Tutaj nie ma akapitu, który mówi, że rząd niemiecki jest odpowiedzialny za dobra zostawione w dzisiejszej Polsce przez obywateli niemieckich” – wspominał profesor Chodakiewicz.

prawy.pl/Kresy.pl

Za: Kresy.pl (31 lipca 2014) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/chodakiewicz-niemcy-moga-legalne-odzyskac-1-3-polski

Skip to content