Ksiądz trafi do więzienia za wierność tajemnicy spowiedzi?

Aktualizacja: 2014-07-10 9:24 am

Diecezja Baton Rouge w Luizjanie ostro potępiła orzeczenie sądu wyższej instancji, zmuszające kapłana do ujawnienia pewnych szczegółów spowiedzi w sprawie o molestowanie seksualne. Wezwanemu na świadka duchownemu może grozić nawet kara więzienia.

Sąd Najwyższy Luizjany w wyroku z maja tego roku uchylił decyzję sądu niższej instancji i zarządził przesłuchanie w sprawie pozwu wniesionego przez rodziców nastolatki, która rzekomo była molestowana przez dorosłego mężczyznę.

Oskarżyciele na świadków powołali – poza rodzicami – ks. Jeffa Bayhi. Rodzice twierdzą, że rzekomo kapłan poradził nastolatce, która spowiadała się u niego, by nie zgłaszała na policję incydentu związanego z domniemanym molestowaniem.

Postępowanie karne wobec mężczyzny, którego oskarżono o czyny niedozwolone rozpoczęło się jeszcze w 2008 r., ale w trakcie procesu oskarżony w lutym 2009 r. zmarł na atak serca. Po jego śmierci rodzice wraz z oskarżycielami postanowili pośrednio obciążyć winą duchownego, który miał rzekomo doradzać dwunastolatce, by nie zgłaszała incydentu molestowania na policję. Ksiądz został wezwany na świadka. Duchowny odmówił jednak składania zeznań.

W maju Sąd Najwyższy Luizjany zarządził przesłuchanie w celu ustalenia, czy dziewczyna faktycznie wspomniała o fakcie rzekomego wykorzystywania seksualnego podczas swojej spowiedzi. Jeśli tak, to zdaniem sędziów, kapłan musi wyjawić śledczym, co zostało w tej sprawie powiedziane przez dziewczynkę. Sędziowie przekonywali, że ponieważ dziewczyna zrezygnowała z prawa do zachowania tajemnicy, ks. Bayhi również powinien być zobowiązany do składania zeznań na temat spowiedzi.

Przedstawiciele diecezji Baton Rouge skrytykowali postanowienie sądu. W oświadczeniu wydanym 7 lipca przypomniano, że duchownego obowiązuje „absolutna i nienaruszalna tajemnica spowiedzi”. Prawo kanoniczne zabrania kapłanowi ujawnienia czegokolwiek, co usłyszał w trakcie sakramentu pokuty. Za złamanie tajemnicy grozi mu ekskomunika. Stwierdzono również, że decyzja sądu „to cios w serce fundamentów wiary katolickiej” nie mówiąc już o zakwestionowaniu podstawowych praw konstytucyjnych zarówno Kościoła, jak i kapłana. Przedstawiciele diecezji zapowiedzieli odwołanie do Sądu Najwyższego.

Źródło: CWN, AS.

KOMENTARZ BIBUŁY:   Sądy amerykańskie, czyli instrumenty wprowadzania talmudycznego prawa i antykatolickiej tyranii, włączają kolejny bieg w swej zbrodniczej zębatej skrzyni.
A swoją drogą, dziwimy się, że coś takiego jak spowiedź w kościołach amerykańskich jeszcze istnieje. W większości kościołów nie ma przecież nawet żadnych konfesjonałów (co najwyżej, osobne pomieszczenia z dwoma krzesełkami, coś na wzór pokoiku psychologa). Raz do roku odbywa się za to “zbiorowa spowiedź” – jakie to ułatwienie dla dzisiejszych księży, tak bardzo zajętych chodzeniem na Gym, oglądaniem footbola, no i zarządzaniem finansami parafii. Możemy również zaprezentować zdjęcia pięknych, starych konfesjonałów w dostojnej katedrze jednej z największych archidiecezji amerykańskich – czyli w miejscach gdzie nie udało się ich rozebrać – które to konfesjonały zostały przemienione na… wygodne miejsce do składowania środków i narzędzi do czyszczenia: mioteł, map, wiader, itp.
Czego jak czego, ale braku praktyczych zastosowań i bogatej inwencji, posoborowym zarządcom kościelnym zarzucić nie można.

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=75491 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]