Chiny: kolejne przejawy antychrześcijańskiej histerii

Aktualizacja: 2014-07-7 3:34 pm

W jednej tylko prowincji na wschodzie (Zhejiang) lokalne władze od początku roku zerwały 360 krzyży z chrześcijańskich (głównie katolickich) kościołów. Działalność ta ma stanowić zakrojoną na szeroką skalę akcję zastraszania katolików. Poinformowali o tym przedstawiciele Gesellschaft für bedrohte Völker (Wspólnota Ludzi Zagrożonych).

„Fala nienawiści i trudnej do opisania histerii skierowana jest przeciwko legalnie zarejestrowanym i legalnie funkcjonującym kościołom. Władze tłumaczą nam natomiast coś zupełnie innego, bez przerwy przekonując, że zdejmują krzyże z kościołów postawionych nielegalnie. Lokalne, głównie nie katolickie kościoły, do których uczęszcza bardzo mało wiernych, nie są w ogóle ruszane” – mówi Ulrich Delius, azjatycki przedstawiciel Gesellschaft für bedrohte Völker.

Liczba chińskich katolików jest niezwykle trudna do oszacowania. Według różnych danych w Chinach mieszka dziś od 10 do 12 milionów katolików, a spotkać też można opracowania wskazujące, że w Państwie Środka mieszka obecnie… 50 milionów chrześcijan. Choć bardziej zasadne byłoby tu pytanie o jakość niż o ilość…

W innych miejscach Państwa Środka, informuje Gesellschaft für bedrohte Völker, od początku roku zrównano z ziemią dziesiątki kościołów. Dotyczy to zarówno świątyń katolickich jak i protestanckich (w Chinach jest obecnie co najmniej 15 milionów protestantów).

ChS

Źródło  www. katolik.ru

 
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=75413 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]