Dom Generalny FSSPX opublikował rezultaty krucjaty różańcowej

W grudniu 2013 r. bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, ogłosił kolejną krucjatę różańcową, której uczestnicy mieli odmówić pięć milionów różańców jako wynagrodzenie za zniewagi wobec czci Najświętszej Maryi Panny i Jej Serca jako Dziewicy i Matki Bożej, prosząc o szczególną opiekę Niepokalanego Serca N.M.Panny nad Bractwem Kapłańskim Św. Piusa X i jego apostolatem, o uznanie praw Tradycji w Kościele i o tryumf N.M.Panny przez poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu.

Krucjata trwała od 1 stycznia br., czyli od Oktawy Bożego Narodzenia, do 4 czerwca – święta Zesłania Ducha Świętego; jej cel został osiągnięty, bowiem w tym czasie kapłani, bracia i klerycy FSSPX, siostry karmelitanki z Quiévrain, które przyłączyły się do krucjaty oraz wierni świeccy znajdujący się pod opieką Bractwa Św. Piusa X na całym świecie ofiarowali 6 295 719 odmówionych modlitw różańcowych, a także – zgodnie z wezwaniem biskupa – ofiarując się Matce Bożej, starali się pilnie wypełniać obowiązki stanu i rozwijać w sobie ducha ofiary w zjednoczeniu z Ofiarą Mszy św.

Wyniki, które napłynęły z poszczególnych instytucji FSSPX: Dom Generalny FSSPX w Menzingen w Szwajcarii – 9513, seminarium św. Piusa X w Ecône w Szwajcarii – 23 025, seminarium św. Tomasza w Winonie w USA – 15 718, seminarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zaitzkofen w Bawarii – 18 960, seminarium św. Proboszcza z Ars we Flavigny-sur-Ozerain we Francji – 10 814, seminarium św. Krzyża w Goulburn w Australii – 8735, seminarium Matki Bożej Współodkupicielki w La Reja w Argentynie – 11 285, nowicjat sióstr oblatek FSSPX w Salvan w Szwajcari – 5463, dom opieki dla księży chorych i starych w Montgardin – 2458, inne – 4349.

Wyniki, które napłynęły z dystryktów: Afryka – 145 122, Ameryka Południowa – 100 360, Anglia – 45 553, Australia – 187 504, Austria – 48 218, Azja – 2 094 757, Belgia – 38 395, Europa Środkowa i Wschodnia – 485 530, Francja – 532 502, Hiszpania – 28 172, Kanada – 82 188, Meksyk – 149 029, Niemcy – 383 652, Stany Zjednoczone – 1 660 141, Szwajcaria – 154 685, Włochy – 44 000; Karmel w Quiévrain we Francji – 5591.

Za: Wiadomości Tradycji katolickiej (5 lipca 2014,) | http://news.fsspx.pl/2014/07/dom-generalny-fsspx-opublikowal-rezultaty-krucjaty-rozancowej/

Skip to content