Bawaria: Trzech polskich diakonów przyjęło święcenia kapłańskie

Aktualizacja: 2014-07-1 11:34 am

W sobotę 28 czerwca br., w wigilię święta śś. Apostołów Piotra i Pawła, w seminarium Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Zaitzkofen w Bawarii miały miejsce uroczystości związane z udzielaniem święceń wyższych. Tego dnia z rąk bp. Bernarda Tissier de Mallerais’go trzech subdiakonów otrzymało święcenia diakonatu, a pięciu diakonów – święcenia kapłańskie.

Wśród nowo wyświęconych kapłanów jest trzech Polaków: pochodzący z Krasnegostawu na Lubelszczyźnie ks. Szymon Bańka (ur. 1988), ks. Krzysztof Gołębiewski (ur. 1985) z Ostrołęki oraz włodawianin, ks. Hubert Kuszpa (ur. 1988). Ich drogi do kapłaństwa były podobne: ze środowiskami katolickich tradycjonalistów zetknęli się jako uczniowie szkół średnich lub podczas studiów, wtedy też poznali Mszę św. sprawowaną w klasycznym rycie rzymskim; później uczestniczyli w pielgrzymkach Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X do Częstochowy i rekolekcjach ignacjańskich. Postanowili rozeznać powołanie wstępując do warszawskiego przedseminarium FSSPX, by po roku rozpocząć studia w seminarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zaitzkofen.

Oprócz naszych rodaków święcenia kapłańskie przyjęli pochodzący ze Szwajcarii dk. Fabian Reiser i dk. Seweryn Zaher.

Wśród nowo wyświęconych diakonów również jest jeden Polak – br. Maksymilian, kapucyn z Morgon, rodzony brat nowo wyświęconego ks. Bańki.

W uroczystościach wziął udział bp Bernard Fellay, przełożony generalny FSSPX, oraz ponad 70 kapłanów Bractwa, a wśród nich prowadzący apostolat w Polsce: ks. Karol Stehlin – dotychczasowy przełożony FSSPX w Europie Środkowej i Wschodniej (podczas liturgii posługiwał biskupowi jako diakon honorowy), jego następca – ks. Łukasz Weber (posługujący jako diakon), ks. Jan Jenkins – przeor bajerski, ks. Dawid Wierzycki – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz ks. ks. Raivo Kokis i Łukasz Szydłowski; wśród gości duchownych byli także księża Bractwa Przemienia Pańskiego z Merigny oraz przedstawiciele wspólnot zakonnych: kapucynów i dominikanów (znany w Polsce o. Tomasz OP); były też siostry FSSPX, oblatki i siostry dominikanki nauczające. Na uroczystości przybyły z Polski rodziny nowo wyświęconych kapłanów oraz dość liczna grupa wiernych – przede wszystkim z Krakowa, Poznania i Warszawy.

[Całość, wraz z  Galerią zdjęć autorstwa p. Sylwii Bentkowskiej – na stronie źródłowej]

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=75338 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]