Łączność… wybiórcza

Poniższy tekst z Naszego Dziennika, który przytaczamy pokazuje działanie jakichś dziwnych sił podtrzymujących oskarżenia wobec Jana Kobylańskiego. Źródłem tych oskarżeń jest oczywiście „Gazeta Wyborcza” i jej środowisko, które istnieje żywiąc się wymyślanymi przez siebie kłamstwami i prowokacjami, lecz zdziwienie powinno budzić zachowanie się Marszałka Senatu IV RP. Zresztą, nie po raz pierwszy.

 


Łączność… wybiórcza

Senat RP ma szczególne zadanie łączności z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju. Jest to jednak, jak się okazuje, łączność wybiórcza. Trzech senatorów: Ryszard Bender, Jan Szafraniec i Czesław Ryszka, uczestniczyło w ostatnim XII Walnym Zebraniu Unii Stowarzyszeń i Organizacji Ameryki Łacińskiej w Punta del Este w Urugwaju. Na zebranie pojechali na własny koszt. Wyjazdu nie zaakceptował marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Trzech przedstawicieli Senatu: Ryszard Bender, przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, jej członek Czesław Ryszka oraz Jan Szafraniec, członek Komisji Kultury i Środków Przekazu, otrzymało oficjalne zaproszenia na zebranie. Jednak marszałek Bogdan Borusewicz nie zaakceptował wyjazdu. – Powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku, kiedy marszałek odmówił mi wyjazdu, stwierdzając, że są jakieś przestępcze momenty z czasów okupacji niemieckiej, jeśli chodzi o prezesa Jana Kobylańskiego, i żadnego oficjalnego przedstawicielstwa być nie może – mówi senator Ryszard Bender. Historia powtórzyła się w tym roku. – Marszałek Borusewicz zadzwonił do mnie do domu i powiedział, że traktuje mój wyjazd jako wyjazd prywatny, choć mogę skorzystać z paszportu dyplomatycznego. Następnie poprosił o usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Senatu 22 i 23 listopada – mówi senator Jan Szafraniec. – Oczywiście złożyliśmy nasze usprawiedliwienia, natomiast z paszportów nie skorzystaliśmy w związku z tym, że ubezpieczenie zdrowotne, które początkowo profesor Bender otrzymał, zostało cofnięte na życzenie pana marszałka – dodaje. Jak mówi profesor Ryszard Bender, marszałek Borusewicz zatelefonował do biura Senatu podczas podróży do Armenii, aby zakazać wydawania ubezpieczenia senatorom udającym się do Urugwaju.

– W związku z zaistniałą sytuacją udaliśmy się z senatorami do premiera Kaczyńskiego. W czasie rozmowy premier wyraził nadzieję na ocieplenie stosunków między Senatem a Unią Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej – mówi senator Czesław Ryszka.

Senatorzy wyrazili oburzenie takim ich potraktowaniem i kłamstwami wypisywanymi przez „Gazetę Wyborczą”. Zdziwienie senatorów takim postępowaniem wobec nich, a przede wszystkim wobec Polonii zamieszkującej Amerykę Łacińską jest tym większe, że wiosną tego roku powołano specjalną Radę Konsultacyjną przy marszałku Senatu. Jednym z jej członków został Leszek Szybisz z Argentyny, który znany jest z rozbijania Polonii argentyńskiej. – Na kongres organizowany przez Szybisza została wysłana 5-osobowa delegacja złożona z urzędników i wicemarszałka Płażyńskiego. Gdy wróciła, wydałem oświadczenie, że to rzecz nienaturalna, iż do rozłamowca wysyła się oficjalną delegację z marszałkiem na czele, a ja nie mogłem wcześniej oficjalnie polecieć na zebranie USOPAŁ – mówi przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Ryszard Bender.

Senatorzy, mimo prywatnego, opłaconego za swoje pieniądze wyjazdu, oprócz uczestnictwa w XII Walnym Zebraniu USOPAŁ, w którym brał udział również wiceprezydent Urugwaju Rodolfo Novoa, złożyli w imieniu Senatu RP kwiaty pod pomnikiem bohatera narodowego Urugwaju generała Artigasa, a także zostali podjęci przez nuncjusza apostolskiego w Urugwaju ks. abp. Janusza Bolonka i odwiedzili polonijne organizacje w Montevideo. – Z moich obserwacji wynika, że USOPAŁ z prezesem Janem Kobylańskim bardzo dąży do jedności Polaków mieszkających w Ameryce Łacińskiej, integruje to środowisko – zauważa Jan Szafraniec. – Zobaczyliśmy, jak bardzo wspomaga finansowo organizacje polonijne, które bez tego wsparcia już by nie istniały – dodaje senator Czesław Ryszka.

Katarzyna Cegielska

Nasz Dziennik, Sobota-Niedziela, 25-26 listopada 2006, Nr 275 (2685) | www.naszdziennik.pl

 

Skip to content