„Lista Oprawców”

Lista Oprawców” Tadeusza Płużańskiego

Nakładem wydawnictwa Fronda ukazała się nowa książka Tadeusza Płużańskiego „Lista Oprawców”. „Lista Oprawców” to ponad sto życiorysów oprawców komunistycznych. Każda notka ilustrowana jest archiwalnym zdjęciem komunistycznego oprawcy.

Wśród opisanych komunistycznych oprawców znaleźli się:

Leon Andrzejewski (Leon Ajzef vel Lajb Wolf Ajzen)

Zygmunt Bauman

Włodzimierz Brus (Beniamin Zylberberg)

Julia Brystygierowa (z domu Prajs)

Józef Czaplicki (Izydor Kur)

Władysław Dymant (syn Abrahama)

Anatol Fejgin

Józef Feldman

Mateusz Frydman

Bolesław Gebert

Kazimierz Graff

Alicją Graff

Maria Gurowska (córka Moryca)

Leo Hochberg (syn Szoela)

Juliusz Hibner (Dawid Szwarc)

Henryk Holder (syn Mojżesza)

Adam Humer (Adam Umer)

Wojciech Jaruzelski

Markus Kac (syn Fiszela)

Oskar Karliner (syn Chaima)

Paulina Kern

Czesław Kiszczak

Eliasz Koton

Stefan Kuhl

Władysław Litmanowicz (Abraham Wolf)

Maksymilian Lityński (Maks Lifsches)

Emil Merz

Mieczysław Mietkowski (Mojżesz Bobrowicki)

Stefan Michnik

Salomon Morel

Józef Młynarski (dziadek Danuty Hubner)

Ryszard Młynarski (ojciec Danuty Hubner)

Mieczysław Moczar (Mykola Demko)

Jan Orliński (Jan Unterweiser, syn Pawła Fenigera)

Julian Polan Haraschin

Roman Romkowski (Natan Grinszpan)

Jacek Różański (Józef Goldberg)

Florian Siwicki

Rubin Szwajg

Józef Światło (Izaak Fleischfarb)

Karol Świerczewski

Benjamin Wajsblech

Aleksander Warecki (Warenhaupt)

Zygmunt Wizelberg

Helena Wolińska (Felicja Danielak, żona Włodzimierza Brusa – Beniamina Zylberberga

„Lista Oprawców” to już trzecia praca Tadeusza Płużańskiego opisująca komunistycznych zbrodniarzy. Pierwszą była wydana przez wydawcę tygodnika Najwyższy Czas wydawnictwo 3S Media „Bestie”, której zaletą jest spis treści i indeks nazwisk. Kolejną pozycją Płużańskiego były „Bestie 2” wydane przez wydawnictwo 2 kolory.

W bogato ilustrowanych „Bestiach 2” Płużański znalazły się recenzje pierwszej książki, wywiady, teksty o polskich patriotach, komunistycznych zbrodniarzach, rozdziały opisujące martyrologie narodu polskiego podczas II wojny światowej i podczas powojennej komunistycznej okupacji.

W rozdziale pierwszym „Bestii 2” Płużański opisał zbrodnie niemieckie na Polakach, polskich patriotów walczących z Niemcami jak: żołnierze konspiracyjnego wojska polskiego pomordowani po wojnie przez komunistów, polscy nauczyciele uczący polskie dzieci w konspiracji pod niemiecką okupacją, polscy więźniowie Auschwitz i innych niemieckich obozów koncentracyjnych, polskie dzieci więzione w niemieckich obozach koncentracyjnych. W rozdziale pierwszym „Bestii 2” Płużański opisał zbrodnie Niemców w Jedwabnym, powojenną antypolską kampanie nienawiści oskarżająca Polaków o udział w tej zbrodni, zjawisku kreacji holocaustu jako zbrodni dokonanej tylko na Żydach, cierpieniach Polaków podczas II wś. Jednym z najciekawszych tekstów w rozdziale pierwszym „Bestii 2” jest teks o znanym krytyku żydowskiej dominacji księdzu Trzeciaku i jego poglądach, o „antysemicie” który podczas II wś ratował Żydów.

W rozdziale drugim „Bestii 2” Płużański opisał walkę ZSRR z Polską i Polakami: terroryzm sowiecki w II RP, działalność sowieckiego szpiega Bolesława Geberta, zbrodnie sowieckiej i żydowskiej partyzantki pod dowództwem Tewiego Bielskiego, wymordowanie polskich cywilów przez sowiecką i żydowską partyzantkę w Koniuchach, zbrodnie Armii Ludowej, sowieckiego oprawce Iwanie Czeriachowskim, walki żołnierzy wyklętych z sowiecką okupacją,

W trzecim rozdziale „Bestii 2” znalazły się teksty o komunistycznych oprawcach i ich ofiarach. Wśród opisanych komunistycznych oprawców znaleźli się: Jerzy Kędziora, Zbigniew Domino, Jan Amons, Kazimierz Graff, Marian Krawczyński, Iwan Sierow. Wśród opisanych polskich patriotów zamordowanych przez komunistów znaleźli się: Witold Pilecki, August Fieldorf, pochowani na Łączce.

W czwarty rozdziale „Bestii 2” Płużański opisał prace komunistycznych konfidentów i funkcjonariuszy, oraz ich ofiary – agenturę infiltrującą oddziały żołnierzy wyklętych, agenturę wśród krewnych figurantów, sławnych konfidentów, konfidentów wśród naukowców i dziennikarzy.

W rozdziale piątym „Bestii 2” Płużański opisał komunistyczne akcje propagandowe kontynuowane w III RP – dotyczące kreowania czarnej legendy Powstania Warszawskiego, Kuklińskiego, Ryszarda Siwca, II RP, pomordowanych księży katolickich za czasów zbrodniczej kliki Jaruzelskiego, kreowania na bohatera Jaruzelskiego.

Na kartach pierwszej książki Płużańskiego „Bestie” znalazły się życiorysy wielu komunistycznych zbrodniarzy i ofiar komunistycznych zbrodniarzy.

Jan Bodakowski

..

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów autorskich

Skip to content