Niemiecka policja już działa w Polsce

Aktualizacja: 2014-05-20 10:05 am

„Mieszkańcy polskich miast i miasteczek tuż przy granicy z Niemcami od kilku dni mogą spodziewać się swojskiego „Halt!” zamiast „Proszę się zatrzymać”. O skutkach podpisanego w ubiegły czwartek porozumienia między ministrami spraw wewnętrznych Polski i Niemiec, pisze „Gazeta Wyborcza”, którą cytuje portal wPolityce.pl

Jak czytamy, niemieccy funkcjonariusze już działają na polskich terenach. Zmiana prawadotyczy zachowania policji – do tej pory policja ścigająca przestępców uciekających do Polski musiała zatrzymać się granicy, gdzie sprawę przejmowali polscy funkcjonariusze. Teraz Niemcy będą ścigać także w Polsce.

Przy okazji wrócił spór co do oceny otwartości granic. Niemiecka policja przytacza statystyki, według których po wejściu Polski do strefy Schengen wzrosła przestępczość w przygranicznych landach. Polacy nie dowierzają tym danym.

Przestępczość jest na podobnym poziomie ”” mówi rzecznik lubelskiej policji, dodając jednak, że współpraca z Niemcami układa się dobrze.

Władze polskich terenów przygranicznych mówią z kolei o rosnących problemach związanych z przewozem narkotyków.

wPolityce.pl

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=74733 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]