Wykłady J.E. x. bp. Richarda Williamsona do pobrania!

W listopadzie br. przebywał z wizytą w Polsce Jego Ekscelencja ksiądz biskup Richard Williamson, SSPX. W Warszawie oraz Lublinie wygłosił On wykłady pod tytułem „Czym jest herezja Modernizmu?” Wykłady J.E. x. bp Ryszarda Williamsona, SSPX dostępne są do pobrania w postaci plików audio MP3 i możliwe do odtworzenia na komputerze bądź iPodzie. Gorąco polecamy!

 

FAKTY BIBUŁY:

Biskup Richard Nelson Williamson, FSSPX, urodził się 8 marca 1940 roku w Londynie. Wychował się w rodzinie protestanckiej należącej do „Kościoła Anglikańskiego”. Po ukończeniu Uniwersytetu Cambridge (studiował literaturę), wyjechał do Ghany gdzie pracował jako nauczyciel uniwersytecki. Nawrócił się na katolicyzm w 1971 roku. W rok później wstąpił do seminarium prowdzonego przez Bractwo św. Piusa X w Ecône w Szwajcarii. W 1976 roku został wyświęcony na kapłana przez arcybiskupa Marcela Lefebvre. Został profesorem Międzynarodowego Seminarium Bractwa św. Piusa X (International Seminary of St. Pius X). W 1983 roku został przeniesiony do seminarium św. Tomasza z Akwinu w Ridgefield w stanie Connecticut. W 1988 roku został rektorem seminarium Bractwa św. Piusa X w Winona w stanie Minnesota. 29 czerwca 1988 roku arcybiskup Marcel Lefebvere powodowany stanem wyższej konieczności wynikającej z odejścia posoborowego Kościoła od pryncipów katolickich, wyświęcił czterech biskupów, w tym bp. Richarda Williamsona. Akt wyświęcenia biskupów bez zgody Stolicy Apostolskiej spowodował wydanie 2 lipca 1988 roku przez papieża Jana Pawła II listu apostolskiego Ecclesia Dei, w którym uznaje wyświęcenie biskupów jako „akt schizmatyczny”. Sytuacja nie jest jednak w pełni przejrzysta nawet z prawnego punktu widzenia. Kardynał Castrillón Hoyos, odpowiedzialny za wprowadzenie w życie wytycznych zawartych w liście Ecclesia Dei stwierdził, że „jest to sytuacja separacji, nawet jeśli nie jest formalną schizmą”.
W 2003 roku bp Williamson został rektorem seminarium Bractwa św. Piusa X w La Reja w Argentynie. Włada biegle językiem angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.

Od dłuższego czasu toczą się rokowania pomiędzy Bractwem św. Piusa X a Stolicą Apostolską o uchylenie decyzji podtrzymanej w liście Ecclesia Dei. Biskup Williamson oraz członkowie Bractwa św. Piusa X odrzucają ważność ekskomuniki twierdząc, że konsekracja biskupów bez zgody Stolicy Apostolskiej była konieczna wobec moralnego i teologicznego kryzysu ogarniającego Kościół katolicki po Soborze Watykańskim II. Przywódcy Bractwa św. Piusa X są bardzo ostrożni w rozmowach z Watykanem. Nie widząc w Watykanie żadnych zasadniczych zmian w odniesieniu do rewolucyjnych przemian soborowych, obawiają się wykorzystania przez Watykan tradycyjnego ruchu katolickiego do walki z ultraliberalnymi prądami w Kościele, celem wykreowania heglowskiej syntezy mającej być nowym tworem „nowoczesnego Kościoła”.
Sygnalizowana ostatnio przez kręgi związane z papieżem Benedyktem XVI możliwość tzw. uwolnienia tradycyjnej Mszy świętej, byłaby bardzo gorąco powitanym aktem dobrej woli, jakkolwiek byłby to tylko warunek wstępny rozmów nad przywróceniem Kościołowi nieskażonej modernizmem doktryny katolickiej.

 

 

(Picture source: http://www.cfnews.org/bw-ftm.jpg.jpg)

Plakat zapraszający na wykład J.E. x. bp. Richarda Williamsona, SSPX pt „Czym jest herezja modernizmu?”

 

 

(Picture source: http://www.cfnews.org/bw-ftm.jpg.jpg)

J.E. x. bp Richard Williamson, SSPX

 

 

(Picture source: http://www.sspx.co.uk/people.php?personid=20)

J.E. x. bp Richard Williamson, SSPX

 

 

Wykłady J.E. x. bp. Richarda Williamsona, SSPX są prowadzone w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski przez x. Karola Stehlina, SSPX

 

Skip to content