Amerykanie – czym mniej wiedzą o Ukrainie tym bardziej chcą interweniować

Aktualizacja: 2014-04-9 4:26 pm

Sondaż opublikowany przez “Washington Post” wykazał, że ci Amerykanie, którzy mieli większy problem ze wskazaniem Ukrainy na mapie jednocześnie chętniej wspierali ewentualność interwencji w tym kraju.

“Washington Post” przedstawił wyniki sondażu jaki z pomocą pracowni Survey Sampling International przeprowadził w dniach 28-31 marca na próbie 2066 Amerykanów. Redakcja zapytała jak powinny zareagować władze amerykańskie na kryzys na Ukrainie.

Główne pytanie zostało jednak poprzedzone prośbą o pawidłowe zlokalizowanie tego kraju na mapie konturowej. Jak się okazało jedynie 16 procent Amerykanów potrafiło tego dokonać prawidłowo. Jak napisał “WP” mediana wskazań zawierała się w kręgu około 1800 mil od Kijowa czyli w obszarze zawierającym między innymi lokalizacje takie jak Sudan i Portugalia. Dodajmy, że niewiele lepsi byli absolwenci college’ów – Ukrainę wskazało prawidłowo tylko 21 procent z nich.

Naukowcy prowadzący badanie – Kyle Dropp z Dartmouth College, Joshua D. Kertzer z Harvard University i Thomas Zeitzoff z Princeton stwierdzili także pewną zastanawiającą korelację. Czym dalej od rzeczywistego miejsca na mapie respondenci wskazywali położenie Ukrainy tym chętniej opowiadali się za amerykańską ‘interwencją” w tym kraju.

washingtonpost.com/kresy.pl

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=74201 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]