Rada muzułmańska stwierdza: istnienie kobiet jest sprzeczne z islamem

W stolicy Pakistanu, Islamabadzie, organ konstytucyjny The Council of Islamic Ideology (CII, Rada ds Ideologii Islamu) ustaliła, iż istnienie kobiet jako takich jest sprzeczne z „sharia” i wolą Allaha.  Decyzja została przyjęta w połowie marca na 192. posiedzeniu Rady.

Przewodniczący Rady Maulana Muhammad Khan Shirani, zakończył spotkanie stwierdzeniem, iż kobiety przez samą swą egzystencję  sprzeciwiają się prawom natury i powinny zostać jak najprędzej zmuszone zaprzestać istnieć, aby chronić islam i sharia.

Zaledwie kilka dni wcześniej – na 191. spotkaniu Rady – zdecydowano, że jakiekolwiek prawa, które ustalają najniższy wiek dziewczynek, zanim mogą zostać wydane za mąż, są nieislamskie,

Według Shiraniego istnieją jednak dwa rodzaje kobiet: „haram” (kategorycznie zakazane) oraz nieco lepsze „makruh”, które są jedynie wstrętne i godne pogardy.

Kobieta typu „makruh” może wszakże awansować do kategorii „haram”, co wyjaśnił Shirani:

Każda kobieta, która postępuje według swej własnej woli jest haram, bezwzględną haram – i konspiruje przeciwko islamowi oraz „umman” (umman to zbiór wszystkich muzułmanów na świecie). Natomiast te kobiety, które są całkowicie poddane woli męża lub opiekuna, mogą osiągnąć stan makruh. Na tym polega wspaniałomyślność naszej ideologii i tacy jesteśmy my, nosiciele pochodni prawdziwego równouprawnienia.

Aby dojść do powyższych konkluzji członkowie Rady zbadali historyczne źródła tyczące kobiet i stwierdzili, iż każda kobieta jest źródłem konfliktu (fitna) i wiecznym wrogiem islamu. Nakazali również, aby rola kobiety była w zasadzie ograniczona do bycia niewolnicą mężczyzny, któremu jest podporządkowana, a wszystko w celu zagwarantowania, iż islam pozostanie religią pokoju, dobrobytu i równouprawnienia.

W odpowiedzi na zadane pytanie jeden z członków Rady powiedział, iż żadne międzynarodowe normy równouprawnienia nie będą stosowane, jeśli stoją w sprzeczności z islamem lub konstytucją Pakistanu, która jest oparta na islamie i uznaje Allaha za najwyższą władzę.

Nie wierzymy w zachodnie idee. Nic, co sprzeciwia się islamowi nie może być w ogóle nigdy brane pod uwagę. Dając kobietom możliwość przejścia do wyższego statusu „makruh” torujemy drogę dla prawdziwego, opartego na sharia, feminizmu.

Na spotkaniu CII sformułowano również zalecenie dla rządu Pakistanu, aby odebrał kobietom prawo do oddychania:

Czy kobiecie wolno oddychać, czy nie, zależy wyłącznie od jej męża lub prawnego opiekuna. Źadna kobieta w żadnych okolicznościach nie ma prawa sama decydować, czy wolno jej oddychać, czy nie wolno.

To nie jest już pierwszy kwietnia. Oryginalny artykuł napisano 15 marca.

Warto zwrócić uwagę, iż w Europie, wraz z imigracją,  najbardziej rozprzestrzenia się właśnie ten typ islamu, jaki opisany jest powyżej.

Wg. http://www.pakistantoday.com.pk/2014/03/15/comment/coucil-of-islamic-ideology-declares-womens-existence-anti-islamic/
Opr. gajowy Marucha

Może by tak nasze panie feministki – Środa, Nowicka czy inne barachło – pojechały drzeć pyski w Pakistanie zamiast w Polsce, gdzie są – ujj, jakie odważne!
Admin [Dz.g.M.]

Za: Dziennik gajowego Maruchy (2014-04-02) | http://marucha.wordpress.com/2014/04/02/rada-muzulmanska-stwierdza-istnienie-kobiet-jest-sprzeczne-z-islamem/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content