Kościół USA o raporcie ONZ

„Wykorzystywanie seksualne nieletnich jest grzechem oraz przestępstwem i żadna organizacja wypowiadająca się w tej sprawie nie może być w pełni z siebie zadowolona” – podkreśla w oświadczeniu dyrektor biura prasowego episkopatu amerykańskiego s. Mary Ann Walsh. W komentarzu, który jest reakcją na ogłoszony 5 lutego raport Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. Praw Dziecka, zakonnica podkreśla, że Kościół zrobił znacznie więcej niż jakakolwiek inna organizacja międzynarodowa, by zmierzyć się z problemem nadużyć seksualnych. Zaznacza też, że Kościół zamierza kontynuować swe działania na rzecz walki z problem przestępstw seksualnych, których ofiarami są dzieci.

Siostra Walsh przypomina, że liczba przestępstw seksualnych w USA popełnianych wobec nieletnich przez duchownych radykalnie spada. Ma to bowiem związek z wprowadzonymi w życie przez Kościół programami prewencyjnymi. W ich rezultacie dzieciom stworzono środowisko, w którym mogą czuć się bezpieczne. W 2012 na przykład diecezje i zakony prześwietliły dokładnie przeszłość, pod kątem możliwych przestępstw seksualnych, 99. proc. duchownych, 97 proc. nauczycieli, 95 proc. pracowników i 96 proc. wolontariuszy.

Siostra przypomina, że w każdej diecezji pracuje specjalna osoba, która pomaga ofiarom takich przestępstw oraz koordynator działań, mających zapobiec takim przypadkom w przyszłości.

„Także Stolica Apostolska wykazała determinację w tej sprawie” – podkreśla s. Walsh i przypomina, ze bł. Jan Paweł II wprowadził zapisy do Kodeksu Prawa Kanonicznego zmieniające granicę wieku dojrzałości, umożliwiając w ten sposób ściganie większej ilości przestępstw seksualnych. Podobne działania kontynuowali jego następcy: Benedykt XVI, który wezwał episkopaty do stosowania zasad przeciwdziałania nadużyciom seksualnym w Kościele oraz Franciszek, który ostatnio zapowiedział powołanie komisji, która jeszcze bardziej wzmocni zasady radzenia sobie z tym problemem.

Według siostry zakonnej, poważną słabością raportu ONZ jest wyrażona w nim krytyka nauczania Kościoła, w szczególności jego sprzeciwu wobec homozwiązków, aborcji czy antykoncepcji. Krytyka wyrażona w dokumencie narusza, jak zauważa siostra, zasady ONZ wyrażone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka nakazujące bronić wolności religijnej.

Rzecznik episkopatu Stanów Zjednoczonych przyznaje, że należy docenić troskę o los wykorzystywanych dzieci, jaką przejawia agenda ONZ. Jednak Komitet byłby bardziej wiarygodny w swych działaniach, gdyby z równą determinacją bronił podstawowego prawa dziecka, jakim jest prawa do życia. Jej zdaniem promując aborcję, środki antykoncepcje, tzw. homomałżeństwa, Komitet „podkopuje swój szlachetny cel i zamienia troskę o dzieci na troskę o organizacje zajmujące się realizacją innych celów”.

„Co za zmarnowana okazja” – kończy gorzko swój komentarz s. Mary Ann Walsh.

O wyrażanie jednoznacznego protestu w sprawie raportu Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. Praw Dziecka w Genewie apeluje natomiast Austin Ruse, szef Katolickiego Instytutu Praw Człowieka i Rodziny (C-FAM) z siedzibami w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Zdaniem obrońcy życia i rodzony, oenzetowscy autorzy dokumentu jednoznacznie nakazują Kościołowi katolickiemu, by zrezygnował ze swego nauczania w takich kwestiach jak antykoncepcja, aborcja czy homoseksualizm. „Komitet ONZ nakazuje Kościołowi, by pozwolił dzieciom na seks i aborcję” – streszcza dosadnie raport amerykański działacz.

Ruse przypomina, że „ten alarmujący, a nawet obrzydliwy raport” powstał po tym, jak przez 8 godzin Komitet przesłuchiwał przedstawicieli Watykanu. Zwraca też uwagę, że działania te są powiązane z kampanią, jaką zainicjowała pseudokatolicka, proaborcyjna organizacja „Catholics for Choice”. Celem kampanii „See Change Campaign” jest usunięcie Stolicy Apostolskiej z Organizacji Narodów Zjednoczonych i zredukowanie statusu Stolicy Apostolskiej z obserwatora do zwykłej organizacji pozarządowej. W ten sposób ograniczony mógłby zostać wpływ głównego obrońcy życia i rodziny na kształt uchwalanych regulacji międzynarodowych. Wśród organizacji, którym najbardziej zależy na ograniczeniu roli Watykanu w tym międzynarodowym gremium Ruse wymienia takie wpływowe instytucje jak: Federacja Planowego Rodzicielstwa (PPF), proaborcyjna grupa Marie Stopes International, Centrum Praw Reprodukcyjnych i zajmująca się edukacją seksualną SIECUS (Sexuality Information and Education Council of the United States).

Ruse wzywa do wyrażenia swego stanowiska i włączenia się do kampanii w obronie Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Swą deklarację poparcia można podpisać na stronie www.defendtheholysee.com. Jednocześnie zwraca uwagę, że deklarację poparcia mogą podpisywać nie tylko katolicy, ale ludzie różnych wyznań i religii, którym zależy na obronie wolności religijnej, życia i rodziny.

KAI, kra

Za: Polonia Christiana – pch24.pl (2014-02-06)

Internauci bronią Stolicy Apostolskiej! Dołącz!

Już ponad prawie 35 tysięcy osób podpisało się pod petycją w obronie Stolicy Apostolskiej. Stała się ona obiektem potężnego ataku ze strony sił chcących uciszyć jej głos w ONZ.

Internauci bronią Stolicy Apostolskiej! Dołącz! Deklarację poparcia można podpisać na stronie defendtheholysee.com. Celem akcji jest obrona Stolicy Apostolskiej przed usunięciem jej z Organizacji Narodów Zjednoczonych i zredukowanie statusu z obserwatora do zwykłej organizacji pozarządowej. W ten sposób ograniczony mógłby zostać wpływ głównego obrońcy życia i rodziny na kształt uchwalanych regulacji międzynarodowych.

W atak na Watykan zaangażowani są promotorzy przemysłu aborcyjnego i instytucje zajmujące się upowszechnianiem demoralizującej młode pokolenia seksedukacji. Ofensywa skierowana przeciwko Stolicy Apostolskiej jest związana z publikacją raportu Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. Praw Dziecka nakazującego Kościołowi by zrezygnował ze swego nauczania w takich kwestiach jak antykoncepcja, aborcja czy homoseksualizm. Do frontalnego ataku na Kościół wykorzystano problem walki z problem przestępstw seksualnych, których ofiarami są dzieci.

„Świat będzie znacznie uboższy jeśli głos Stolicy Apostolskiej zostanie uciszony. Oby ten dzień nigdy nie nastał” – podkreślają organizatorzy protestu.

Autorzy petycji zwracają uwagę, że deklarację poparcia mogą podpisywać nie tylko katolicy, ale ludzie różnych wyznań którym zależy na obronie swobody wyznania, życia i rodziny.

luk

Za: Polonia Christiana – pch24.pl (2014-02-06)

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2014-02-06) |

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content