Łotwa: Wizyta bp. Bernarda Fellaya w Rydze

Aktualizacja: 2014-02-6 6:15 pm

W dniach 6-7 stycznia br. w Rydze gościł bp Bernard Fellay. Przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X przyjechał na Łotwę, aby poświęcić nową kaplicę i dom pw. św. Bertolda – drugiego biskupa Inflant, męczennika.

Bp Bernard Fellay w otoczeniu duchownych przybyłych na uroczystości w Rydze

ks. Łukasz Weber i o. Walery Svilsts

W uroczystość Objawienia Pańskiego bp Fellay dokonał poświęcenia kaplicy, która do momentu wybudowania dwukondygnacyjnego kościoła będzie służyć obu obrządkom – łacińskiemu i bizantyjskiemu, a następnie całego domu św. Bertolda, który w przyszłości zostanie podniesiony do rangi przeoratu. Później ks. biskup odprawił uroczystą Mszę św. Po jej zakończeniu uczestnicy – duchowieństwo i wierni świeccy – wzięli udział w przyjęciu w jednej z sal nowego budynku. W kolejnym dniu duchowni Bractwa Świętego Jana Poprzednika Pańskiego odprawili Boską Liturgię, do której bp Fellay asystował i udzielił swego błogosławieństwa.

Wśród duchowieństwa przybyłego na te uroczystości byli: o. Jan Maria, przełożony Bractwa Przemienienia Pańskiego z Merigny; ks. Łukasz Weber, ekonom szwajcarskiego dystryktu FSSPX (bez jego wieloletniego wsparcia nie byłaby możliwa realizacja tego projektu); ks. Edmund Naujokaitis, przeor z Gdyni, który reprezentował ks. Karola Stehlina – przełożonego Domu Autonomicznego FSSPX w Europie Środkowej i Wschodniej; ks. Raivo Kokis z przeoratu w Gdyni; ks. Jan (Shane) Pezutti, przeor kowieński; o. Walery Svilsts, przełożony miejscowego, niedawno erygowanego Bractwa Świętego Jana Poprzednika Pańskiego dla obrządku wschodniego, oraz kilku innych duchownych obu obrządków z Francji, Litwy i Łotwy; obecne były również tradycyjne siostry studytki z Rygi (informacja własna).

Zobacz też: Fideliter: FSSPX i łotewscy grekokatolicy

[Show slideshow]

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=73147 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]