Apel do Premiera Jarosława Kaczyńskiego

„Szanowny Pan J a r o s ł a w K a c z y ń s k i
Premier Rządu Rzeczpospolitej Polski

Zwracamy się do Pana z prośbą o skorzystanie ze swoich uprawnień przyznawania rent i emerytur specjalnych oraz jednorazowych odszkodowań w celu uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości. […]”

 


 

A P E L

Szanowny Pan
J a r o s ł a w K a c z y ń s k i
Premier Rządu Rzeczpospolitej Polski


Zwracamy się do Pana z prośbą o skorzystanie ze swoich uprawnień przyznawania rent i emerytur specjalnych oraz jednorazowych odszkodowań w celu uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jak powszechnie wiadomo, w czasie transformacji ustroju w Polsce w 1989 doszło do ogromnej niesprawiedliwości. Strona reprezentująca przy okrągłym stole rząd PRL zadbała o przyszłość swoich funkcjonariuszy. Wszyscy emerytowani pracownicy administracji PRL dzisiaj cieszą się wysokimi emeryturami, podczas gdy większość z tych, co walczyli o niepodległość Polski, żyje bardzo skromnie a niektórzy wręcz w nędzy. Chcemy zwrócić uwagę Pana Premiera na los tych wszystkich, których dotknęły wyjątkowe represje za walkę o wolność.
W naszym rozumieniu zwycięstwa i odzyskania niepodległości nie mieści się fakt, że byli oficerowie służby bezpieczeństwa otrzymują emerytury i renty w wysokości kilku tysięcy złotych, a ludzie, którzy walczyli by Polska wyzwoliła się z sowieckiej dominacji, otrzymują renty i emerytury w wysokości kilkuset złotych.
Osoby te, działając w opozycji, musiały poświęcić pracę zawodową. Jedni się ukrywali, innych wyrzucono z pracy. Niektórzy mogli jedynie podejmować pracę dorywczą, nie odprowadzano więc składek na ubezpieczenie emerytalne. Ci ludzie tracili zdrowie, a często też ponosili olbrzymie straty materialne. Większość z nich zbliża się do wieku emerytalnego a ich emerytury będą żenująco niskie. Obecnie w Sejmie złożony jest projekt ustawy kombatanckiej. Jednak zanim ona wejdzie w życie, wielu zasłużonych już od nas odejdzie.
W imię Sprawiedliwości zwracamy się do Pana, Panie Premierze, o pilne zajęcie się tym problemem. Osoby te swój zasłużony odpoczynek powinny móc przeżyć w godności. Chodzi też o to, by społeczeństwo widziało, iż Polska pamięta o ludziach, którzy o nią walczyli. Młodzież musi mieć przykład postaw pozytywnych. Nasze dzieci muszą widzieć, że Ojczyzna troszczy się o swych wiernych synów, że warto być Polakiem.Kazimierz Michalczyk – Krajowa komisja Historyczna, Berlin
Marek Czachor – prof. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
Magda Czachor – polonista, Gdańsk
Jadwiga Chmielowska – dziennikarz, nauczyciel akademicki, Sosnowiec
Elżbieta Szczepańska – psycholog, Albany, Australia
Piotr Hlebowicz – Krajowa komisja Historyczna, Kraków
Tadeusz Świerczewski – redaktor dziennikarz, Wrocław
Romuald Lazarowicz – dziennikarz, Wrocław


Pod Apelem podpisali się również:

Janina Reliszko – handlowiec, Gdańsk
Krystian Konik – informatyk, Katowice
Jarosław Hyk – kosztorysant, Wrocław
Kazimierz Świtoń – opozycjonista WZZ, Katowice
Jacek Klaś – Australijska Grupa Lustracyjna,Melbeurne, Australia
Jacek Zommer – dziennikarz, Dąbrowa Górnicza
Piotr Zarębski – reżyser, Łódź
Artur Bardziej – Warszawa.
Stanisław Kruszyński – diakon stały Archidiecezja Utrecht, Holandia
Zbigniew Jagiełło, menedżer, Warszawa
Joanna Radecka – projektant – urbanista, Gdynia
Jacek Indelak – pisarz, Łódź
Ewa Zając – historyk, Kraków
Andrzej Myc – Dr. immunolog, Ann Arbor USA
Jerzy Jankowski – Solidatitet Norge-Polen, Norwegia
Krzysztof Markuszewski – historyk – Warszawa
Mirosław Dakowski, prof. dr hab. fizyk, Warszawa

Chętnych do złożenia podpisu
prosimy o przesłanie danych tj. imię i nazwisko – zawód, miejscowość
na adres e-mail:
apel_sw@wp.pl

2006 11 18

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content