Unia chce dowolnie zatrzymywać samochody

Aktualizacja: 2014-02-3 10:33 am

Unia Europejska rozwija w tajemnicy urządzenia służące do „zdalnego zatrzymywania” samochodów, które będą znajdować się we wszystkich pojazdach. Funkcjonariusz policji będzie mógł zatrzymać pojazd… po wciśnięciu jednego przycisku – donosi „The Daily Telegraph”.

Gazeta powołuje się na poufne dokumenty z komisji wyższych funkcjonariuszy policji UE, którzy spotykają się w tajemnicy w celu koordynowania i nadzorowania prac na rozwojem możliwości, jakimi dysponują organy ścigania. „W ramach projektu będą trwały prace nad urządzeniem, które mogłoby być wbudowane w standardzie we wszystkich nowych samochodach wchodzących na rynek europejski” – czytamy w dokumencie.

Urządzenie, które miałoby się znaleźć we wszystkich nowych autach do końca 2020 r., miałoby być aktywowane zdalnie przez policjanta pracującego w centralnej sterowni. Ma ono odcinać dopływ paliwa. Technologia, której rozwój przewidziano na sześć lat, ma m. in. uchronić policję przed koniecznością organizowania niebezpiecznych pościgów. Stworzenie odpowiedniego systemu zezwalającego na zdalne zatrzymywanie pojazdów należy do „kluczowych celów” technologicznych europejskiej sieci ENLETS (Europejskiej Sieci Technologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

Doniesienia o pracach nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi ujawniła organizacja Statewatch zajmująca się monitorowaniem uprawnień policji i poszanowania swobód obywatelskich w UE. Jej szef – Tony Bunyan – twierdzi, że technologia ta stanowić może poważne zagrożenie dla wolności obywatelskich. Zgodę na realizację projektu wyraziła Stała Komisja UE ds. Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ma ona poparcie ministrów spraw wewnętrznych państw UE.

Brytyjscy posłowie są oburzeni projektem. – Oto cena, jaką płacimy za przekazywanie naszej demokratycznej suwerenności. Jakieś tajne „kliki” regulują kwestie ważne dla obywateli – stwierdził Douglas Carswell. David Davis, inny konserwatywny poseł zwrócił uwagę na fakt, iż technologia może stanowić zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg. Nagłe zatrzymanie pojazdu na autostradzie będzie po prostu niebezpieczne dla kierowcy zatrzymanego pojazdu i innych uczestników ruchu.

Źródło: The Daily Telegraph, AS.

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=73091 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]