Aktualizacja strony została wstrzymana

Zakończono śledztwo w sprawie śmierci gen. Sikorskiego

W efekcie podjętych na szeroką skalę działań procesowych wykluczono ponad wszelką wątpliwość, aby śmierć Naczelnego Wodza oraz pozostałych poddanych badaniom pośmiertnym osób została spowodowana w sposób przestępczy, przed wylotem z Gibraltaru – informuje informuje Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie prok. Marcin Gołębiewicz

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie zakończył śledztwo w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji powietrznej w dniu 4 lipca 1943 r. w Gibraltarze.

W efekcie podjętych na szeroką skalę działań procesowych wykluczono ponad wszelką wątpliwość, aby śmierć Naczelnego Wodza oraz pozostałych poddanych badaniom pośmiertnym osób została spowodowana w sposób przestępczy, przed wylotem z Gibraltaru. Obraz sekcyjny oraz wyniki badań dodatkowych ukazały, że śmierć pokrzywdzonych nastąpiła w przebiegu wypadku komunikacyjnego w okolicznościach zbliżonych do tych ustalonych przez komisję brytyjską z 1943 r., których to ustaleń  polskie organy państwowe na emigracji nigdy nie kwestionowały. Wówczas jako przyczynę katastrofy przyjęto zablokowanie sterów wysokości samolotu, do którego doszło z przyczyn niemożliwych do ustalenia. Przeprowadzone w toku śledztwa dowody nie dostarczyły podstaw do potwierdzenia, ale i jednocześnie wykluczenia tezy, iż do katastrofy doszło wskutek zawinionego działania człowieka, a więc sabotażu. Idąc dalej, w przebiegu postępowania nie zebrano dostatecznych danych przemawiających za przyjęciem znamion zbrodni komunistycznej – czytamy w komunikacie IPN.

Śledztwo wszczęła w 2008 r. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach wobec ukazujących się opracowań technicznych oraz historycznych, podważających rzetelność wyników prac brytyjskiej komisji powypadkowej z 1943 r., uzasadniających podejrzenie przestępczego spowodowania śmierci gen. Władysława Sikorskiego oraz osób mu towarzyszących.

Rozstrzygnięcie końcowe nie jest prawomocne.

Źródło: ipn.gov.pl
luk

KOMENTARZ BIBUŁY: Jak można „wykluczyć ponad wszelką wątpliwość, aby śmierć Naczelnego Wodza oraz pozostałych […] została spowodowana w sposób przestępczy, przed wylotem z Gibraltaru” nie posiadając całości dokumentów – przy wiedzy, że kluczowe dokumenty istnieją i zostały celowo utajnione na kolejne 50 lat – jest nie do pojęcia. Oczywiście, że można umorzyć, zawiesić czy nawet zakończyć śledztwo na tym etapie wiedzy, ale aby kategorycznie stwierdzać bez zbadania wszystkich dokumentów o takiej a nie innej przyczynie śmierci,  jest po prostu wielką kompromitacją IPN-u.

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2013-12-31) | http://www.pch24.pl/zakonczono-sledztwo-w-sprawie-smierci-gen--sikorskiego,20165,i.html

Skip to content