- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

“Biskupi” anglikańscy za zabijaniem upośledzonych dzieci

Przywódcy “kościoła” anglikańskiego stwierdzili, że w niektórych przypadkach można odłączyć człowieka od aparatury bądź pozbawić go leczenia. W oficjalnym oświadczeniu “kościoła” anglikańskiego “biskup” Tom Butler podkreślając wysokie koszty podtrzymywania przy życiu dzieci urodzonych przedwcześnie bądź dzieci z wadami rozwojowymi, powiedział, że “w niektórych przypadkach dokonanie wyboru pozbawienia bądź odmówienia leczenia, może być dozwolone, jeśli jest możliwe, istnieje prawdopodobieństwo, a nawet pewność śmierci”. Oświadczenie “biskupów” anglikańskich ogłoszone zostało w tydzień po raporcie jednej z najbardziej prestiżowych szkół medycznych, królewskiej Royal College of Obstetricians and Gynaecology, która wzywa wszystkich lekarzy i pracowników służby zdrowia do rozważenia wyrażenia zgody na zabijanie nowonarodzonych upośledzonych dzieci. W swoim oświadczeniu “biskupi” anglikańscy powiedzieli, że jakkolwiek nie mogą zaakceptować argumentu, iż życie każdego dziecka pozbawione jest wartości, to w niektórych przypadkach chrześcijanie w uczuciu litości mogą “zmniejszyć znaczenie zasady, iż życie powinno być chronione. Nieproporcjonalne leczenie tylko dla samego przedłużenia życia może być tego przykładem.”

Zarówno cytowani lekarze brytyjscy jak i anglikańscy “biskupi” skłaniają się ku wprowadzeniu w Wielkiej Brytanii przepisów obowiązujących i praktykowanych już w Holandii, gdzie dzieci urodzone przed 25 tygodniem życia nie otrzymują żadnej opieki lekarskiej i skazane są na śmierć.

ZOB. RÓWNIEŻ: