Dość dyskryminacyjnej polityki wizowej USA

List posłów Prawa i Sprawiedliwości do Viviane Reding,  komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa w Komisji Europejskiej

                                                                                              Warszawa, dn. 12.12.2013 r.

Andrzej Jaworski

Małgorzata Sadurska

Bartosz Kownacki

Posłowie na Sejm RP

 

                                                                       Viviane Reding

European Commission

Vice-President in charge of Justice,

Fundamental Rights and Citizenship

W marcu 2010 roku Komisja Europejska wyraziła zadowolenie z decyzji władz USA o zniesieniu obowiązku wizowego dla obywateli Grecji i jednocześnie zaapelowała, aby Waszyngton zniósł również wizy dla obywateli czterech ostatnich krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Mimo upływu 3 lat w sprawie zniesienia wiz do USA dla obywateli Polski, Rumunii i Bułgarii nic się nie zmieniło.

Często upokarzająca i bardzo kosztowna procedura uzyskiwania wiz dla części mieszkańców Unii Europejskiej powinna być traktowana jako dyskryminacyjna. 

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ w art. 18 mówi wprost:

„W zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które one przewidują, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, mogą przyjąć wszelkie przepisy w celu zakazania takiej dyskryminacji”.

Komisja Europejska ma wiele środków, które mogą doprowadzić do szybkiego zakończenia ww. traktowania dyskryminacyjnego.

Proszę o pilne ustosunkowanie się do przedstawionego problemu.

Andrzej Jaworski

Małgorzata Sadurska

Bartosz Kownacki

Za: Nasz Dziennik, 12 grudnia 2013 | http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/62295,dosc-dyskryminacyjnej-polityki-wizowej-usa.html

Skip to content