Naukowcy dowiedli – mózgi kobiet i mężczyzn różnią się i uzupełniają

Różnice w budowie mózgów u mężczyzn i kobiet mogą wyjaśnić różnice w umiejętnościach przedstawicieli obojga płci. Chodzi głównie o połączenia neuronowe. Kobiece mózgi mają więcej połączeń neuronalnych między prawą i lewą półkulą. Mężczyźni natomiast najwięcej połączeń występuje między przednią i tylną częścią mózgu. To kolejne badanie zadające kłam tezie o biologicznej identyczności kobiet i mężczyzn.

Zespół naukowców z University of Pennsylvania przebadał mózgi niemal 1000 dorosłych i nieletnich mężczyzn i kobiet. Odkryto znaczące różnice w ich budowie zestawiając płeć badanych – mogą one tłumaczyć dlaczego mężczyźni lepiej się uczą i wykonują pojedyncze zadanie, takie jak jazda na rowerze czy nawigacja, a kobiety są lepiej przystosowane do wielozadoniowości. Słynna kobieca podzielność uwagi może wynikać właśnie ze znacznej liczby połączeń między odpowiedzialną za logiczne myślenie prawą półkulą, a „zajmującą się” intuicją półkulą lewą.

Założenie te zostało poparte wynikami serii testów. Mężczyźni wypadli lepiej w testach dotyczących np. umiejętności przestrzennych (spatial processing), a kobiety pod względem umiejętności koncentracji, pamięci dotyczącej słów i twarzy oraz umiejętności społecznych. Badacze stwierdzili również, że różnice w budowie mózgu zwiększają się wraz ze wzrostem wieku, zwłaszcza powyżej 13 roku życia. Wcześniej są one nieznaczne.

 – Wzajemne dopełnianie się męskich i żeńskich mózgów jest uderzające – powiedziała autorka badania dr Ruben Gur. – Szczegółowe mapy połączeń mózgowych pozwalają nie tylko zrozumieć różnice w myśleniu mężczyzn i kobiet, lecz także więcej dowiedzieć się na temat chorób neurologicznych, które są często zależne od płci – dodała.

Niektórzy eksperci zaczęli jednak podawać rezultaty badania w wątpliwość, argumentując m.in, że połączenia mózgowe nie są dane raz na zawsze i mogą się zmieniać w ciągu życia. Taką opinię wyraził prof. Heidi Johansen-Berg z Oxfordu. Jego zdaniem połączenia w mózgu zmieniają się w ciągu życia pod wpływem doświadczeń życiowych i nauki. Naukowiec stwierdził, że mózg jest czymś zbyt skomplikowanym, by można było wyciągać jakieś ogólne wnioski dotyczące porównań między różnymi grupami.

Nie jest to jednak pierwsze badanie dowodzące różnic w budowie mózgu między kobietami i mężczyznami. Np. w znanej książce „Płeć mózgu” Anne Moir dowodziła, że hormony płciowe wywierają wpływ na rozwój mózgu już na etapie płodowym. W konsekwencji prowadzi to do odmiennych umiejętności, zdolności i różnic w postrzeganiu świata.

Źródło: bbc.co.uk / focus.pl

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2013-12-05) | http://www.pch24.pl/naukowcy-dowiedli---mozgi-kobiet-i-mezczyzn-roznia-sie-i-uzupelniaja,19629,i.html#ixzz2mauSdI4G

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content