Rabini finansowani przez biuro Premiera Izraela

Główny Rabin sefardyjski Shlomo Amar oraz Główny Rabin aszkenazyjski Yona Metzger zwrócili się do izraelskiego parlamentu o zwiększenie przyznawanej im pensji, oznajmił szef komitetu finansowego Knessetu Ya’acov Litzman. Budżet rabiniczy jest finansowany przez biuro premiera Izraela, po zlikwidowaniu w styczniu 2004 roku Ministerstwa Spraw Religijnych.

KOMENTARZ BIBUŁY: Zamieszczamy tę informację tylko po to aby uzmysłowić, iż ci którzy tak głośno rozprawiają o tzw. separacji spraw religijnych od Państwa (używając sloganu tzw. rozdziału Kościoła od Państwa), doskonale zdają sobie sprawę, że są perfidnymi cynikami, gdyż w rzeczywistości chodzi o odcięcie wpływów społecznej i moralnej nauki Kościola od funkcjonowania Państwa, a nie o wpływu innej religii od Państwa. Przykład funkcjonowania „demokratycznego państwa Izrael” – mając na myśli potocznie używane i nieprecyzyjne znaczenie pojęcia „demokracja” – na to wyraźnie wskazuje. Innymi słowy: rozmontowuje się wpływ religii, przede wszystkim Jedynej Prawdziwej Religii Objawionej, w innych państwach, a umacnia w nich wpływ wrogich grup ideologicznych. Jak widać, hasła rozdziału religii od Państwa dotyczą wszystkich, tylko nie Izraela.

Za: materiałów redakcyjnych

Skip to content