Rabini finansowani przez biuro Premiera Izraela

Aktualizacja: 2006-11-9 12:00 am

Główny Rabin sefardyjski Shlomo Amar oraz Główny Rabin aszkenazyjski Yona Metzger zwrócili się do izraelskiego parlamentu o zwiększenie przyznawanej im pensji, oznajmił szef komitetu finansowego Knessetu Ya’acov Litzman. Budżet rabiniczy jest finansowany przez biuro premiera Izraela, po zlikwidowaniu w styczniu 2004 roku Ministerstwa Spraw Religijnych.

KOMENTARZ BIBUŁY: Zamieszczamy tę informację tylko po to aby uzmysłowić, iż ci którzy tak głośno rozprawiają o tzw. separacji spraw religijnych od Państwa (używając sloganu tzw. rozdziału Kościoła od Państwa), doskonale zdają sobie sprawę, że są perfidnymi cynikami, gdyż w rzeczywistości chodzi o odcięcie wpływów społecznej i moralnej nauki Kościola od funkcjonowania Państwa, a nie o wpływu innej religii od Państwa. Przykład funkcjonowania “demokratycznego państwa Izrael” – mając na myśli potocznie używane i nieprecyzyjne znaczenie pojęcia “demokracja” – na to wyraźnie wskazuje. Innymi słowy: rozmontowuje się wpływ religii, przede wszystkim Jedynej Prawdziwej Religii Objawionej, w innych państwach, a umacnia w nich wpływ wrogich grup ideologicznych. Jak widać, hasła rozdziału religii od Państwa dotyczą wszystkich, tylko nie Izraela.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=714 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]