Naukowcy brytyjscy chcą stworzyć embrionalną hybrydę człowieka i krowy

Grupa badaczy z brytyjskich placówek naukowych Kings College London oraz North East England Stem Cell Institute złożyła wniosek do rządowej komórki nadzorującej badania embriologiczne Human Fertilisation and Embryology Authority – HFEA o wydanie zgody na próbę stworzenia hybrydy embrionów z materiału genetycznego człowieka i krowy. Dr Stepher Minger z laboratorium biologicznego Kings College London mówi, iż „patrzy optymistycznie” na losy wniosku spodziewając się pozytywnego rozpatrzenia go przez HFEA. Badania nad połączeniem genów człowieka i krowy stawiają sobie za cel stworzenie linii embrionalnych komórek macierzystych posiadających wyselekcjonowane uszkodzenie, do walki z chorobą przez te uszkodzenie powodowaną. Jak do tej pory badania ograniczały się do prac z wykorzystaniem komórek macierzystych szpiku osób dorosłych i krwi pępowiny.

W sierpniu nr. szkocki ośrodek bioetyki Scottish Council on Human Bioethics wezwał do wstrzymania wszelkich prób i eksperymentów nad hybrydami człowieka i zwierząt. Dyrektor ośrodka, dr Calum MacKellar powiedział, że „Parlament [brytyjski] powinien iść śladami Francji i Niemiec gdzie zabroniono tworzenia embrionów hybrydowych zwierzęco-ludzkich”.

Za: materiałów redakcyjnych

Skip to content