Absurdalnie wysokie stawki za przejazd autostradą: z Warszawy do Świecka zapłacimy aż 78 zł!

Za jednorazowy przejazd samochodem osobowym gotową autostradą A2 z Warszawy do Świecka zapłacimy 78 zł. To zdecydowanie za wysoka cena do możliwości finansowych Polaków, szczególnie kiedy porównamy ją do opłat obowiązujących w innych krajach.

Dla przykładu: w bogatej Szwajcarii opłata całoroczna za możliwość nielimitowanych przejazdów autostradami i drogami szybkiego ruchu wynosi jedynie 40 CHF, czyli równowartość 136 zł. W Czechach za 10 dni nielimitowanego poruszania się po autostradach płaci się jedynie ok. 64 zł. W Niemczech autostrady są bezpłatne.

Wysokie opłaty za przejazdy autostradami, to nie jedyne formy finansowego gnębienia polskich kierowców. Oprócz wysokich opłat za możliwość przejazdu autostradami, rozrasta się nam także system elektronicznego poboru opłat od pojazdów powyżej 3,5 tony, czyli tzw. viaToll. Systemem tym objętych jest obecnie około 2500 km dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 grudnia do systemu dołączy kolejne 120 km dróg.

Warto odnotować, że kilka dni temu Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła raport zgodnie z którym system viaToll oszukiwał kierowców narażając ich na straty i niesłuszne, czasem gigantyczne kary. NIK wytknął całą masę zaniedbań i nieprawidłowości. Okazało się, że około 100 bramownic pobierających opłaty od kierowców wprowadzono do obrotu na podstawie sfałszowanych świadectw odbioru. Ponadto system miał błędnie kumulować kary za nieuiszczenie opłaty za jednorazowy przejazd tą samą drogą krajową. Wysokość kar za przejazd bez opłaty po tej samej drodze była bowiem uzależniona od liczby bramek, przez które przejechał samochód (a nie samego faktu wjazdu na drogę objętą systemem viaToll). W ten sposób zamiast regulaminowej kary 3 tys. zł, dochodziło do wymierzania absurdalnie wysokich kar za jednorazowy przejazd bez opłaty – od 60 do ponad 90 tys. zł!

Mimo poważnych zarzutów NIK Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już planuje podwyżki opłat za przejazd drogami krajowymi objętymi systemem viaToll…

Źródła informacji: 

Czytaj także:

http://niewygodne.info.pl

Za: Dziennik gajowego Maruchy (2013-10-31) | http://marucha.wordpress.com/2013/10/31/absurdalnie-wysokie-stawki-za-przejazd-autostrada-z-warszawy-do-swiecka-zaplacimy-az-78-zl/

Skip to content