Chrześcijanie prześladowani w Stanach Zjednoczonych

Keith A. Fournier*  przekonuje, że już wkrótce chrześcijanie nie będą prześladowani za sprzeciw wobec „małżeństw jednopłciowych” jako takich, ale za przeciwstawienie się idei, zgodnie z którą to państwo (czyli rządzący) ustalają, co jest moralnie godziwe, a co nie. Tak jak w epoce pierwszych chrześcijan, gdy skazywano ich na śmierć za „polityczne przestępstwo przeciwko państwu”.

Fournier krytykuje tzw. sędziowski imperializm, wyrażający się w serii niekorzystnych dla chrześcijan orzeczeń, podjętych z pogwałceniem prawdy i ładu prawnego. Autor przypomina, że amerykańscy sędziowie, orzekając w kwestiach moralnych, nadużyli swoich uprawnień. W ten sposób kreują nowy porządek kulturowy zgodny z wizją rewolucjonistów.

Fournier spodziewa się, że już wkrótce chrześcijanie za wierność Bogu i prawdzie będą karani jako przestępcy dopuszczający się „politycznej zbrodni przeciwko państwu”. Tak jak pierwsi chrześcijanie byli karani za „odium humani genesis”. Autor podkreśla, że sędziowie amerykańscy przestali zwracać uwagę na konstytucję Stanów Zjednoczonych, obiektywną prawdę i naturalne prawo moralne. Co raz częściej sami określają, co jest moralnie dopuszczalne, a co nie.
Niewybieralni arbitrzy tym samym kreują nowy porządek kulturowy, który – co gorsza – ich zdaniem powinien być źródłem prawa. Jako przykład arogancji sędziowskiej Fournier wskazał niedawne wyroki w sprawie homoseksualisty, któremu sędziowie nie zezwolili na terapię reparatywną, orzeczenie w sprawie kalifornijskiej propozycji 8 , czy w sprawie federalnej ustawy o obronie małżeństwa DOMA.

Fournier powołał się na uwagi ks. Johannesa Jacobsa zawarte w artykule „Homosexual Marriage at the Dusk of Liberty”. Napisał on, że arogancja władzy państwowej, roszczącej sobie pretensje do określania tego, jakiego rodzaju relacje są moralnie godziwe, a także wykorzystywanie aparatu władzy do egzekwowania tego typu polityki, jest daleko idącą i rzadko spotykaną ingerencją w życie osobiste obywateli. Sędziowie powiązani z władzą ustawodawcą i wykonawczą, zdaniem Fourniera twierdzą, że prawem jest to, co oni sami orzekają w każdej materii. Dodaje, że ci sędziowie nie potrafią nawet sensownie uzasadnić swoich decyzji.

Źródło: Catholic Online, AS.

K.A. Fournier jest żonatym diakonem stałym, posługującym w diecezji Richmond, Virginia. Jest głównym edytorem Catholic Online – przyp. red. B.

Za: Wiadomości ze świata (wrzesień 19th, 2013) | http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=14530

Skip to content