Skazany za pokazanie dziecięcych butków w klinice aborcyjnej

Karę grzywny w wysokości 10 tys. euro wymierzył emerytowanemu pediatrze francuski sąd. Dr Xavier Dor został skazany za kuriozalne „przestępstwo”. Polegało ono na tym, że lekarz dwukrotnie odwiedził paryską klinikę aborcyjną, gdzie próbował rozmawiać z personelem i kobietami oczekującymi na aborcję. Jednej z nich pokazał dziecięce butki.

Proces toczył się przez Izbą Karną Sądu Okręgowego w Paryżu. Sędzia uznał, że pediatra dopuścił się „wywierania psychicznego i moralnego nacisku” na personel i pacjentki kliniki, przez co utrudniał swobodny dostęp do aborcji. Zasądzona grzywna jest o 2 tys. euro wyższa od kwoty, której domagała się prokuratura.

W aktualnie obowiązującym we Francji kodeksie karnym jest mowa o przestępstwie  „przeszkody do aborcji”. Zniechęcanie do aborcji zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2 albo grzywną w wysokości do 30 tys. euro.

84-letni dr Xavier Dor został ponadto zobowiązany do zapłacenia 2 tys. euro „odszkodowania za straty moralne” poniesione przez kobietę, którą spotkał na schodach wejściowych do kliniki aborcyjnej prowadzonej przez Mouvement Français pour le Planning Familial, francuską agendę IPPF.

Lekarz nie wdawał się z kobietą w żadne dyskusje. Pokazał jej tylko parę malutkich, zrobionych na szydełku bucików dla niemowlęcia. Dał jej również do ręki popularny wśród francuskich katolików Cudowny Medalik i powiedział: „Będę się za ciebie modlić”.

Obrażona kobieta wynajęła adwokata, który występował przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy. Udowadniał, że jego klientka, określająca się jako katoliczka, została przez propozycję modlitwy wstawienniczej silnie ”wzburzona i zaniepokojona”. Natomiast okazanie jej dziecięcych butków było „aktem niespotykanej przemocy”.

Francja jest dzisiaj zdecydowanie przeciwko życiu. Kraj ten ma bardzo wysoki wskaźnik aborcji i jeden z najwyższych na świecie wskaźników stosowania antykoncepcji.

Według oficjalnych danych, rocznie przeprowadza się we Francji ok. 220 tys. legalnych aborcji. Przypadków przerywania ciąży za pomocą postkoitalnych środków wczesnoporonnych nie sposób policzyć. Z różnych form antykoncepcji korzysta prawie 97 proc. kobiet, które nie chcą zajść w ciążę.

[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI Polska na podstawie materiałów informacyjnych LifeSiteNews (Jeanne Smits, Paris) – 17.09.2013 r.]

Zdjęcie: MorgueFile (Clarita) – FP

Za: Human Life International - Polska -- Polski serwis pro-life (18/09/2013) | http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/8455

Skip to content