Zamknąć kościoły – GW na tropie polskiego antysemityzmu

Aktualizacja: 2013-09-20 8:45 am

Gazeta Wyborcza odkryła, że polski antysemityzm jest narodowo-katolicki

1. Gazeta Wyborcza nie ustaje w walce z polskim antysemityzmem i właśnie odkryła nowa prawidłowość – polski antysemityzm jest narodowo-katolicki. Im starszy Polak i im bardziej religijny, tym bardziej antysemicki.

Polak okazuje się nie wysysa antysemityzmu z mlekiem matki, jak dotychczas Gazeta sądziła, ale nabywa antysemityzmu w kościele.

Gazeta zawiadomiła o tym dziś na pierwszej stronie wielkimi literami, a na szóstej ozdobiła wykresami i zatroskanym komentarzem niezawodnego profesora Krzemińskiego. I nie ma wątpliwości – polski antysemityzm, polska nienawiść, polskie zbrodnie, polskie obozy zagłady, wykuwają się w kościelnej, narodowo-katolickiej kuźni.

2. Skoro są badania, to muszą być i wnioski.

Skoro to kościoły są kuźnią antysemityzmu, to trzeba je zamknąć. Niekoniecznie zaraz burzyć, można urządzić w nich magazyny albo, jak niegdyś kościoły wileńskie czy lwowskie, zamienić je w muzea ateizmu.

Albo urządzić w nich biura ogłoszeń Gazety Wyborczej.

Bo jeśli nie, to mimo wysiłków Gazety, polscy antysemici znów wojnę światową wywołają.

3. Tuż obok tekstu o polskim antysemityzmie katolickim, Gazeta Wyborcza znów chwali paieża Franciszka i ogonem na mszę dzwoni…

Janusz Wojciechowski

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=70354 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]