Zamknąć kościoły – GW na tropie polskiego antysemityzmu

Gazeta Wyborcza odkryła, że polski antysemityzm jest narodowo-katolicki

1. Gazeta Wyborcza nie ustaje w walce z polskim antysemityzmem i właśnie odkryła nowa prawidłowość – polski antysemityzm jest narodowo-katolicki. Im starszy Polak i im bardziej religijny, tym bardziej antysemicki.

Polak okazuje się nie wysysa antysemityzmu z mlekiem matki, jak dotychczas Gazeta sądziła, ale nabywa antysemityzmu w kościele.

Gazeta zawiadomiła o tym dziś na pierwszej stronie wielkimi literami, a na szóstej ozdobiła wykresami i zatroskanym komentarzem niezawodnego profesora Krzemińskiego. I nie ma wątpliwości – polski antysemityzm, polska nienawiść, polskie zbrodnie, polskie obozy zagłady, wykuwają się w kościelnej, narodowo-katolickiej kuźni.

2. Skoro są badania, to muszą być i wnioski.

Skoro to kościoły są kuźnią antysemityzmu, to trzeba je zamknąć. Niekoniecznie zaraz burzyć, można urządzić w nich magazyny albo, jak niegdyś kościoły wileńskie czy lwowskie, zamienić je w muzea ateizmu.

Albo urządzić w nich biura ogłoszeń Gazety Wyborczej.

Bo jeśli nie, to mimo wysiłków Gazety, polscy antysemici znów wojnę światową wywołają.

3. Tuż obok tekstu o polskim antysemityzmie katolickim, Gazeta Wyborcza znów chwali paieża Franciszka i ogonem na mszę dzwoni…

Janusz Wojciechowski

Za: Janusz Wojciechowski (20 września 2013) | http://januszwojciechowski.blog.onet.pl/2013/09/20/zamknac-koscioly-gw-na-tropie-polskiego-antysemityzmu/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content