Kobieto, marsz do wojska!

Aktualizacja: 2013-06-17 9:05 pm

Norweski parlament uznał, żę w związku z równorzędnością płci kobiety mają obowiązek pełnić służbę w wojsku. Norwegia będzie pierwszym krajem w Europie i jednym z niewielu w świecie, który wprowadzi taki obowiązek.

W Norwegia służba w wojsku jest obowiązkowa dla mężczyzn w wieku 19-44 lata i trwa 19 miesięcy. Powołani najpierw odbywają oni 12-miesięczne szkolenie wojskowe, a następnie są zobowiązani do uczestniczenia w corocznych ćwiczeniach. W wojska nie są jednak powoływani wszyscy mężczyźni, w dużej części armia oparta jest bowiem na ochotnikach. Od 2015 r. obowiązek służenia w armii będą miały także kobiety.

Norweska minister obrony narodowej pani Anne-Grete Ström-Erichsen uważa, że decyzja ta jest równa innej historycznej uchwale sprzed 100 lat, przyznającej Norweżkom pełne prawa wyborcze.

Komentatorzy norwescy przypominają natomiast, że siły zbrojne stawiają obecnie nie na ilościowy wzrost a na zwiększanie swej siły poprzez wykorzystanie najnowszych technologii obronnych. W związku z tym uchwała Stortingu ma większe znaczenie polityczne i symboliczne niż praktyczne. Do armii będą nadal powoływani w pierwszym rzędzie ochotnicy. Ale jednocześnie zwiększy się wśród nich na pewno liczba kobiet, które już dzisiaj stanowią 10 procent pełniących służbę wojskowa.

Jak podaje norweski Dagbladet, powołując się na dane Wojskowego instytutu badawczego (FFI) – co piąta z kobiet, które już teraz przychodzą do wojska ma problemy i odchodzi z powodu mobbingu lub molestowania seksualnego.

Zwolennikom (zwolenniczkom) równouprawnienia podpowiadamy następne kroki: kobiety do kopalń, hut i na… traktory. Ale to już było…

Napisał(a) IKa/za: gosc.pl/mojanorwegia  

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=68870 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]