Rewolucja wyznaniowa na Wyspach

Islam jest na dobrej drodze, aby w ciągu kilkudziesięciu lat stać się dominującym wyznaniem w Wielkiej Brytanii – tak wynika z najnowszych danych spisowych opublikowanych przez brytyjski rząd. Naukowcy i politycy alarmują, że dokonuje się bezprecedensowa, nieodwracalna zmiana etniczna i kulturowa w społeczeństwie brytyjskim, która najprawdopodobniej doprowadzi do poważniejszego konfliktu w przyszłości.

Liczby pokazują, że chociaż chrześcijaństwo jest nadal główną religią w Wielkiej Brytanii – ponad 50 proc. ludności wciąż deklaruje przywiązanie do wiary w Chrystusa – to jednak prawie połowę wszystkich chrześcijan w Wielkiej Brytanii stanowią osoby w wieku powyżej 50 lat. Po raz pierwszy w historii, mniej niż połowa osób w wieku poniżej 25 lat przyznała się do wiary w Chrystusa.

Tymczasem, w ciągu ostatnich dziesięciu lat podwoiła się liczba osób poniżej 25 roku życia, które określają się jako muzułmanie. W 2001 r. co dwudziesta osoba w wieku poniżej 25 r. życia przyznawała, że jest muzułmaninem. Teraz tak twierdzi co dziesiąta osoba.

Demografowie uważają, że jeśli obecne tendencje się utrzymają – muzułmański wyż demograficzny w połączeniu ze starzeniem się społeczeństwa chrześcijańskiego i rosnącą sekularyzacją Brytyjczyków – w ciągu najbliższych 20 lat islam wyprzedzi chrześcijaństwo.

Najnowszy raport opublikowany 16 maja przez Krajowy Urząd Statystyczny wskazuje, że w 2011 r. liczba chrześcijan w Anglii i Walii wynosiła ponad 33 mln osób (tj. 59 proc. społeczeństwa). Drugą co do wielkości grupą religijną był islam. Liczbę wyznawców tej religii szacowano na 2 mln 700 tys. osób, co stanowiło 5 proc. populacji. Odsetek osób, które twierdziły, że nie są związane z żadnym wyznaniem wynosił 25 proc. (ponad 14 mln osób).

Chociaż ogólna liczba mieszkańców Anglii i Walii wzrosła o 3,7 mln osób w latach 2001 – 2011, osiągając poziom ponad 56 mln osób, w 2011 r. było ponad 4 mln mniej osób deklarujących się jako chrześcijanie (liczba ta spadła w ciągu 10 lat z 72 proc. do 59 proc.). Natomiast przybyło ponad 1mln 200 tys. muzułmanów.

Nowy raport pokazuje, iż liczba brytyjskich chrześcijan faktycznie spada w znacznie szybszym tempie niż dotychczas sądzono – (w ciągu ostatnich 10 lat spadła o około 15 proc.). Urząd Statystyczny zasugerował, że spadek ten mógł być nawet większy, gdyż ogólne dane fałszuje imigracja chrześcijańska z Nigerii i Polski.Według spisu w latach 2001-2011 liczba białych chrześcijan spadła o 5,8 mln osób.

Zdecydowaną większość wyznawców Chrystusa stanowią ludzie starsi. Co piąty chrześcijanin brytyjski jest w wieku 65 lat, a prawie połowa (43 proc.) ma 50 i więcej lat. Tylko jedna czwarta (25.5proc.) jest w wieku poniżej 25 lat.

Natomiast muzułmanie mają najmłodszy profil wiekowy spośród wszystkich grup wyznaniowych. Prawie połowa muzułmanów (48 proc.) jest w wieku poniżej 25 lat (1,3 mln) i dziewięciu na dziesięciu (88 proc.) jest w wieku poniżej 50 lat.

Muzułmanie są również bardziej zróżnicowani etnicznie niż chrześcijanie. Dwie trzecie muzułmanów (68 proc.) pochodzi z Azji, w tym z Pakistanu (38 proc.) i z Bangladeszu (15 proc.). Pośród tej grupy zaobserwowano największy wzrost: przybyło 371 tys. Pakistańczyków (obecnie jest ich ponad milion) i 142 tys. wyznawców islamu z Bangladeszu (obecnie jest ich 402 tys.).

Ze spisu z 2011 r. wynika, że nieco ponad połowa wszystkich muzułmanów przebywających na Wyspach (53 proc.) urodziła się poza Wielką Brytanią. Liczba ta niemal dwukrotnie wzrosła w ciągu dekady ( przybyło 599 tys. takich osób). Podobnie wzrosła liczba muzułmanów urodzonych w Wielkiej Brytanii (560 tys.).

Wg spisu muzułmanie są najmniej aktywną grupą pod względem gospodarczym. Tylko około 50 proc. z nich pracuje zawodowo.

W wywiadzie dla gazety „The Telegraph,” Fraser Watts, profesor teologii na Uniwersytecie w Cambridge powiedział, że „całkiem możliwe, iż chrześcijanie mogą stać się mniejszością w ciągu następnej dekady”. – Niepokojący jest trend, który każdy może zaobserwować: w wielu kościołach większość wiernych ma ponad 60 lat! – dodał naukowiec.

>

Prof. David Coleman, demograf z Uniwersytetu w Oksfordzie, stwierdził, że wyniki pokazały, iż liczba wyznawców Chrystusa maleje z każdym pokoleniem. –W zdecydowanie mniejszym stopniu wpaja się chrześcijaństwo młodszym pokoleniom niż czyniono to jeszcze dziesięć lat temu – stwierdził. Dodał, że inną sytuację mamy w przypadku islamu: – Większość badań sugeruje, iż przywiązanie do islamu nie tylko przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, ale wydaje się być coraz silniejsze. Niektóre dane sugerują, iż drugie pokolenie muzułmanów w Wielkiej Brytanii jest bardziej islamskie niż ich rodzice.

>

W niedawno opublikowanym badaniu Coleman przewidywał, że w ciągu 50 lat, do 40 proc. populacji Wielkiej Brytanii stanowić będą mniejszościowegrupy etniczne. Biała brytyjska populacja będzie stale kurczyć się, by w 2070 r. ustąpić miejsca różnym grupom etnicznym. Naukowiec przestrzegł, że biali Brytyjczycy za kilkadziesiąt lat będą musieli przekazać władzę tym mniejszościom. Sugeruje, iż Wielka Brytania straci dotychczasową tożsamość, a transformacja etniczna doprowadzi do konfliktu. – Zmiany kulturowe, polityczne, ekonomiczne i religijne będą tak poważne, że trudno je będzie przezwyciężyć.Historia nie jest optymistyczna jeśli chodzi o przezwyciężanie różnic etnicznych czy religijnych. Etniczna transformacja implicite w obecnych tendencjach wprowadzi zasadnicze, nieoczekiwane i nieodwracalne zmiany w społeczeństwie brytyjskim, niespotykane od co najmniej tysiąca lat– stwierdził naukowiec.

Sir Andrew Green, szef organizacji Migration Watchmówi, że pewne zmiany są nie do przyjęcia. Winą za kulturową transformację obarcza Partię Pracy, która przez wiele lat realizowała z nikim nie konsultowany program masowej imigracji.

Źródło: GI, AS.

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2013-06-03) | http://www.pch24.pl/rewolucja-wyznaniowa-na-wyspach,15282,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content