Znów „polskie obozy koncentracyjne” w amerykańskiej prasie

Aktualizacja: 2013-05-16 11:25 am

W tekście Justina Moyera opublikowanym 8 maja w Washington Post pod tytułem „How Bulgaria saved its Jews from Nazi concentration camps” (Jak Bułgaria uratowała swoich Żydów przed obozami koncetracyjnymi) znalazły się słowa „polskie obozy koncentracyjne”. 

Trudno tu mówić o przeoczeniu, skoro tytuł zawierał prawidłowe określenie „Nazi concentration camp”. Polacy wielokrotnie protestowali przeciw nazywaniu niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie okupowanej Polski – polskimi obozami.

Nie wiadomo, czy jest to wynik niewiedzy, niechlujstwa dziennikarzy, czy umyślne lekceważenie żądań Polaków. Natomiast wiadomo, że takie „niedopatrzenia” są szkodliwe dla wizerunku Polski i polskiego narodu. Na osobną uwagę zasługuje fakt, że amerykańska prasa (i nie tylko) pilnuje, by hitlerowskie obozy nazywać obozami nazistowskimi, bez wyjaśniania, że chodzi o niemieckich nazistów. Jeśli pisze się o polskich obozach koncentracyjnych, to siłą skojarzenia nazistami są Polacy.

Utrwalanie błędnych przekonań to działanie na naszą niekorzyść. Można było przypuszczać, że 68 lat po zakończeniu wojny amerykańscy dziennikarze zapoznają się z faktami. Tak nie jest. Zatem trzeba ich pouczać nieustannie, aż do skutku. Swoją drogą Justin Moyer, człowiek wielu talentów, powinien skoncentrować się na swoim drugim zawodzie i znaleźć wreszcie stałe miejsce w jednym z wielu zespołów muzycznych, z którymi występuje w waszyngtońskich knajpach. Przynajmniej wyrządziłby mniej szkód.

W sprawie użycia określenia „polskie obozy koncentracyjne” ambasador RP w Waszyngtonie Ryszard Schnepf wysłał do Washington Post list protestacyjny. We wtorek w internetowym wydaniu gazety poprawiono błąd.

Czytelników zachęca- my do wysyłania własnych uwag w tej sprawie na adres: www.washingtonpost.com/lifestyle.

Elżbieta Glinka

e.glinka@zwiazkowy.com

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=68450 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]