Francuski parlamentarzysta skazany za „homofobię”

Sąd w Lille skazał francuskiego parlamentarzystę Christian Vanneste na karę 9000 Euro za naruszenie prawa fracuskiego zakazującego tzw. „mowy nienawiści” (Hate Speach). Podczas debaty we francuskim parlamencie, obradującym nad penalizacją „homofobii”, Christian Vanneste „ośmielił” się przypomnieć oczywistość, iż akty homoseksualne są moralnie i społecznie szkodliwe. Oskarżony przez środowiska homoseksualne o „nienawiść”, C.Vanneste wyjaśniał przed sądem, iż: „Akty homoseksualne są społecznie i moralnie szkodliwe. [..] Określając zachowanie, które nie jest pożyteczne dla społeczeństwa nie oznacza jednak dyskryminacji tych, którzy dokonują wyboru homoseksualnego”.

W pierwszym w historii Francji wyroku tego typu, sąd, kierując się nowym prawem zakazującym tzw. „mowę nienawiści”, pod co ma podlegać krytyka homoseksualizmu, skazał parlamentarzytę na karę pieniężną, z czego 2/3 ma być przeznaczone na organizacje homoseksualne.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content