Francuski parlamentarzysta skazany za “homofobię”

Aktualizacja: 2006-01-27 12:00 am

Sąd w Lille skazał francuskiego parlamentarzystę Christian Vanneste na karę 9000 Euro za naruszenie prawa fracuskiego zakazującego tzw. “mowy nienawiści” (Hate Speach). Podczas debaty we francuskim parlamencie, obradującym nad penalizacją “homofobii”, Christian Vanneste “ośmielił” się przypomnieć oczywistość, iż akty homoseksualne są moralnie i społecznie szkodliwe. Oskarżony przez środowiska homoseksualne o “nienawiść”, C.Vanneste wyjaśniał przed sądem, iż: “Akty homoseksualne są społecznie i moralnie szkodliwe. [..] Określając zachowanie, które nie jest pożyteczne dla społeczeństwa nie oznacza jednak dyskryminacji tych, którzy dokonują wyboru homoseksualnego”.

W pierwszym w historii Francji wyroku tego typu, sąd, kierując się nowym prawem zakazującym tzw. “mowę nienawiści”, pod co ma podlegać krytyka homoseksualizmu, skazał parlamentarzytę na karę pieniężną, z czego 2/3 ma być przeznaczone na organizacje homoseksualne.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=68 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]