Fatima – tajemnica nadal skrywana – Christopher A. Ferrara

Po świętach [Wielkanocnych 2013 r.] ukazała się długo oczekiwana pozycja Wydawnictwa ANTYK.

Książka „Fatima – tajemnica nadal skrywana„, której autorem jest Christopher A. Ferrara, jest dalszą kontynuacją śledztwa rozpoczętego wiele lat temu przez Antoniego Socciego. Po ukazaniu się jego „Czwartej Tajemnicy” we Włoszech wydarzyło się mnóstwo nowych okoliczności i ujawniono wiele nowych faktów oraz odkryto wiele nowych sprzeczności w oficjalnej wersji przedstawionej przez Sekretarza Stanu, który usiłował określić Trzecią Tajemnicę, jako spełnioną i zamkniętą w XX wieku.

Książka Christophera Ferrary jest podsumowaniem kilkuletnich badań tych nowych faktów i próbą odsłonięcia przemilczanej części tajemnicy.

Kiedy wreszcie w Rzymie opublikowano Trzecią Tajemnicę Fatimską nastąpiła rzecz charakterystyczna – ówczesny kard. Jozef Ratzinger, późniejszy Papież Benedykt XVI, stwierdził, że podawana oficjalnie interpretacja wizji, nie jest autorytatywna i katolicy nie mają obowiązku zgadzania się z tą właśnie interpretacją, którą przed chwilą przedstawiono na konferencji specjalnie dla tego celu zwołanej.

Przypomnijmy, że kard. Bertone wygłosił wtedy zupełnie zaskakujące słowa: „Decyzja Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II, by opublikować trzecią część „tajemnicy” fatimskiej, kończy okres historii naznaczony tragicznie ludzką żądzą władzy i złem…”. To niedorzeczne stwierdzenie (wystarczy zauważyć, że te żądze nadal pogrążają świat w wojnach i prześladowaniach) skłoniło katolików do pytania, dlaczego zatem Watykan nie zakończył tragicznego okresu ludzkiej żądzy władzy i zła, wyjawiając wizję „biskupa odzianego w biel” jeszcze w roku 1960, wtedy, kiedy Matka Boża chciała, by ją ujawniono?

Według wielu fatimologów na całym świecie, ogłoszona w Rzymie Trzecia Tajemnica, nie zawierała wielu rzeczy, które już wcześniej były w skrócie sygnalizowane w licznych publicznych wypowiedziach i Papieży, i wysokich rangą dostojników Kościoła, mających dostęp do tajemnicy, poza tym ujawniona wizja w ogóle nie zawierała słów samej Matki Bożej (sygnalizowaliśmy te problemy już dawno temu i natychmiast we wstępie do wydanej wtedy książki „Sekret Matki Bożej z la Salette”, w której są objawienia z La Salette – w całości, z częścią dziś wstydliwie ukrywaną i „zapomnianą” – objawienia z Akita i te z Fatimy) 

Kilka lat temu ukazała się Czwarta Tajemnica, bardzo ważna książka Antoniego Socci, jednego z najbardziej poważanych intelektualistów katolickich we Włoszech. W „Czwartej tajemnicy” Socci utrzymuje, iż tajemnicza wizja „biskupa odzianego w biel”, opublikowana przez Watykan 26 czerwca 2000 roku, wbrew zapewnieniom kardynała Bertonego i jego watykańskich współpracowników, nie stanowi całości Trzeciej Tajemnicy fatimskiej. Zarówno w książce Socciego jak i w najnowszej książce Ferrary, wprowadzającej mnóstwo nowych faktów, roi się od cytatów wskazujących na to, iż Trzecia Tajemnica fatimska zapowiada i omawia olbrzymi kryzys Kościoła, samego papiestwa i powszechne odstępstwo od świętej wiary katolickiej, które koniec końców spotka się ze straszliwymi konsekwencjami dla świata.

Cytowane są w wydanej właśnie książce Ferrary liczne wypowiedzi Benedykta XVI, kompletnie nieznane w Polsce. Skąd w naszym Kraju miałaby się zresztą brać ta znajomość papieskich wypowiedzi i nauczania, skoro latami wyczekiwano na koniec Jego panowania i asekurancko nie włączano się niemal w ogóle w jawnie i na samych szczytach toczącą się walkę Papieża z Jego przeciwnikami o czystość naszej wiary, której niepokalany kształt i charakter trudno sobie wyobrazić bez wierności Świętej Tradycji.

To dystansowanie się i polskie milczenie przybrało tu już niemal formę jakiejś pełzającej schizmy i niewrażliwości na rzymskie przesłanie – coś niezwykle rzadkiego w ponad tysiącletniej historii Polski chrześcijańskiej i coś za co nam przyjdzie srogo zapłacić, ponieważ nie rozpoznaliśmy wyjątkowej szansy wzmocnienia naszego ducha odradzającymi się i odżywającymi w Rzymie sokami tradycyjnej religijności i pobożności, która przy wsparciu Benedykta XVI mogła rozwinąć się w Polsce, odrodzić nas samych ale też i wesprzeć dążenia samego Papieża.

Być może poprzez książkę Antoniego Socciego i późniejszą publikację Krzysztofa Ferrary, siły zainteresowane obroną Kościoła przed apostazją, chciały zmierzyć się z wszechwładzą tych samych hierarchów i władców, z którymi bój toczył Benedykt XVI.

Na pewno w sukurs staraniom o opublikowanie pełnej Trzeciej Tajemnicy przychodzi książka „Fatima – tajemnica nadal skrywana”.

Opublikowanie pełnej Trzeciej Tajemnicy ucięłoby u samych korzeni spór o kryzys w Kościele i w świecie, być może nadal jest to ostatnia szansa na nazwanie jeszcze rzeczy po imieniu; dosadne ich określenie przez Autorytet Matki Zbawiciela, umożliwiłoby nowe otwarcie zaklajstrowanych spraw zakłamanej ludzkości. Kościół uwolniony od herezji koncyliaryzmu, pod przewodem Papieża, poprowadziłby świat i zmęczonych dezorientacją wiernych do prawdziwych i gruntownych reform poprzez odrzucenie utopii i ducha tego świata, który niczym swąd diabelski wdarł się do środka Kościoła.

Czy ostatecznie powiodło się środowiskom zainteresowanym we wsparciu Benedykta XVI w jego walce o oblicze Kościoła? Jakie zakulisowe działania podejmowane były przez samego Papieża by przełamać zmowę milczenia? Na ile brak konsekwencji w spełnieniu żądań Matki Boskiej, na ile paraliżowanie Jej woli, kończy się brakiem skuteczności własnych ludzkich poczynań, paraliżem własnych planów i dążeń, paraliżem papiestwa? Oto są pytania, na które warto sobie odpowiedzieć po lekturze tej fascynującej ksiązki.

Decyzja o abdykacji Papieża Benedykta XVI ukaże się nam w nowym fatimskim kontekście, będzie wezwaniem do jeszcze większej naszej modlitwy różańcowej i pokuty.

Gruntowna lektura ksiązki Ferrary, która pojawia się wiele lat po książce Socciego, lektura podsumowująca dalsze etapy i odsłony walki toczonej o realizacje przesłania z Fatimy, wnosi niezwykle wiele nowego światła do problematyki fatimskiej, pozwoli wielu Czytelnikom na gruntowną zmianę postawy wobec tego, co dzieje się dziś w świecie i Kościele.

Oby oderwała nas od takiego spojrzenia, które właściwe jest pogańskim lub bezbożnym mediom, oby zapaliła nas do większej gorliwości w odmawianiu Różańca Świętego, dbałości o naszą jedynie prawdziwą wiarę katolicką, by obudziła nas do walki o te wartości, które cenniejsze są od doczesnego życia.

Przekład: Ewa M.

 

Ferrara Christopher A.
Fatima – tajemnica nadal skrywana. Śledztwo w sprawie zatajenia słów Najświętszej Maryi Panny zawartych w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.

Wydawca: Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski
Rok wydania:  2013
Opis fizyczny:  a5, stron 368, ilustracje
Oprawa:  okładka miękka
Wydanie:  Wyd. 1
Nasza cena: 45,00

 

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content