Tradycyjna Msza krzyżma w Lichtensteinie

W Wielki Czwartek w stolicy Lichtensteinu arcybiskup Wolfgang Haas celebrował Mszę św. Krzyżma w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. To drugi, po Administraturze Personalnej św. Jana Vianney’a w Brazylii, przypadek takich celebracji według ksiąg liturgicznych obowiązujących w roku 1962.

Liturgię przygotowali duchowni z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra. Biskupowi asystowało 12 prezbiterów, 7 diakonów oraz 7 subdiakonów. Arcybiskup Wolfgang Haas (ur. 1948) jest pierwszym ordynariuszem od czasu reformy Pawła VI celebrującym Mszę krzyżma według „starych” ksiąg liturgicznych. Znany jest ze wsparcia udzielanego Bractwu św. Piotra.

Regularnie liturgia Wielkiego Czwartku w nadzwyczajnej formie jest celebrowana w brazylijskiej Administraturze Personalnej św. Jana Marii Vianneya w Brazylii, istniejącej na terenie diecezji Campos. Jej ordynariusz, biskup Fernando Arêas Rifan otrzymał sakrę biskupią w roku 2002 z rąk kard. Hoyosa, współkonsekratorami byli dominikanin, arcybiskup Alano Maria Pena oraz biskup Licínio Rangel, poprzedni przełożony tradycjonalistycznych duchownych z Campos.

Źródło: rorate-caeli.blogspot.com

mat

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2013-04-02) | http://www.pch24.pl/tradycyjna-msza-krzyzma-w-lichtensteinie,13807,i.html

Skip to content