Za przyjęcie euro zapłacimy częścią naszych rezerw walutowych

Aktualizacja: 2013-03-22 11:04 am

„Przy założeniu przystąpienia Polski do strefy euro przy niezmienionych parametrach, na podstawie których wyznaczana jest wysokość rezerw przekazywanych do Europejskiego Banku Centralnego, szacunkowa kwota, którą NBP miałby przekazać EBC, wynosiłaby 5.474,2 mln euro, w tym ”” 507,0 mln euro – jako wpłata do kapitału EBC, 2.820,1 mln euro – jako wkład w rezerwy walutowe EBC, przy czym równocześnie w takiej wysokości powstanie należność od EBC w euro z tytułu wniesionych rezerw walutowych, ”” 2.147,1 mln euro – jako wkład w rezerwy kapitałowe i celowe EBC” – napisało MF w odpowiedzi na interpelację poselską.

„Kwota stanowiąca wkład do rezerw EBC była przekazywana przez przystępujące banki centralne w dolarach i jenach – łącznie 85 proc. – oraz w złocie monetarnym – 15 proc. Po wstąpieniu Polski do strefy euro część rezerw przekazana do EBC będzie własnością tego banku. Pozostała część rezerw pozostanie własnością NBP” – czytamy dalej.

Większość Polaków jest przeciwna przyjęciu wspólnej waluty. Pomimo to, rząd Donalda Tuska określa je jako jeden ze strategicznych celów swojej polityki.

Na podstawie: forbes.pl

Komentarz [nacjonalista.pl]: Wzrost cen, utrata kontroli nad polityką pieniężną oraz wymierne koszty w postaci utraty części rezerw walutowych – wszystko w trosce o Polaków.

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=67543 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]