Żydowsko-litewski spór w Wilnie

Aktualizacja: 2013-01-19 10:46 pm

Spór między wspólnotą żydowską a władzami Wilna. Chodzi o miejsca i sposób upamiętnienia Litwinów, którzy podczas II wojny światowej ratowali Żydów.

Żydzi chcieliby nadać jednej z ulic na wileńskiej starówce nosiła nazwę Ony Szimaite. Ta bibliotekarka Uniwersytetu Wileńskiego podczas wojny pod pretekstem odbierania od studentów Żydów wypożyczonych przez nich książek przemycała do getta żywność, a wynosiła ważne dokumenty. Władze miasta nie zgadzają się na zmianę historycznej nazwy ulicy – „Stawowa” na Szimaite. Litewska wspólnota Żydów postuluje również, aby znajdującym się w obrębie starówki tzw. Sadom Misjonarskim, nadać nazwę Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Tymczasem władze miasta proponują wspólnocie żydowskiej upamiętnienie Szimaite oraz utworzenia Parku Sprawiedliwych w dzielnicy Jerozolimka. Na takie rozwiązanie nie zgadzają się Żydzi, ponieważ Jerozolimka jest oddalona od centrum miasta i znajdującego się tu przed wojną getta.

Kilka lat temu rozgorzał spór w sprawie apartamentowców zbudowanych na terenie byłego cmentarza żydowskiego. Pod wpływem protestów Żydów z całego świata, apartamentowców, co prawda, nie wyburzono, ale w ich pobliżu wzniesiono monument upamiętniający były cmentarza.

Przed drugą wojną światową Żydzi w Wilnie byli najliczniejszą po Polakach grupą mieszkańców, a samo miasto nazywano Jerozolimą Północy. Prawie wszyscy wileńscy Żydzi w czasie wojny zostali wymordowani w Ponarach. Obecnie na całej Litwie mieszka zaledwie około 4 000 Żydów. 

IAR/KRESY.PL

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=66814 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]