Aktualizacja strony została wstrzymana

Żydowsko-litewski spór w Wilnie

Spór między wspólnotą żydowską a władzami Wilna. Chodzi o miejsca i sposób upamiętnienia Litwinów, którzy podczas II wojny światowej ratowali Żydów.

Żydzi chcieliby nadać jednej z ulic na wileńskiej starówce nosiła nazwę Ony Szimaite. Ta bibliotekarka Uniwersytetu Wileńskiego podczas wojny pod pretekstem odbierania od studentów Żydów wypożyczonych przez nich książek przemycała do getta żywność, a wynosiła ważne dokumenty. Władze miasta nie zgadzają się na zmianę historycznej nazwy ulicy – „Stawowa” na Szimaite. Litewska wspólnota Żydów postuluje również, aby znajdującym się w obrębie starówki tzw. Sadom Misjonarskim, nadać nazwę Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Tymczasem władze miasta proponują wspólnocie żydowskiej upamiętnienie Szimaite oraz utworzenia Parku Sprawiedliwych w dzielnicy Jerozolimka. Na takie rozwiązanie nie zgadzają się Żydzi, ponieważ Jerozolimka jest oddalona od centrum miasta i znajdującego się tu przed wojną getta.

Kilka lat temu rozgorzał spór w sprawie apartamentowców zbudowanych na terenie byłego cmentarza żydowskiego. Pod wpływem protestów Żydów z całego świata, apartamentowców, co prawda, nie wyburzono, ale w ich pobliżu wzniesiono monument upamiętniający były cmentarza.

Przed drugą wojną światową Żydzi w Wilnie byli najliczniejszą po Polakach grupą mieszkańców, a samo miasto nazywano Jerozolimą Północy. Prawie wszyscy wileńscy Żydzi w czasie wojny zostali wymordowani w Ponarach. Obecnie na całej Litwie mieszka zaledwie około 4 000 Żydów. 

IAR/KRESY.PL

Za: Kresy.pl (19 stycznia 2013) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/zydowsko-litewski-spor-w-wilnie

Skip to content