Polska zaciągnie pożyczkę na 34 mld dolarów?

Rada Wykonawcza MFW zatwierdziła decyzję o przyznaniu Polsce Elastycznej Linii Kredytowej w wysokości 22 mld SDR, czyli 33,8 miliarda dolarów. O tą decyzję zwrócił się polski rząd, co potwierdziło ministerstwo finansów.

Jak poinformował resort, taka linia kredytowa przyznawana jest tylko krajom o stabilnej sytuacji gospodarczej. „Eksperci Funduszu pozytywnie ocenili dotychczasową politykę makroekonomiczną Polski, co jest warunkiem uzyskania dostępu do FCL. W przekonaniu MFW, FCL wzmocni zdolność polskich władz do działania w przypadku ewentualnego pogorszenia sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych” – tłumaczą urzędnicy.

Według ministerstwa finansów, linia kredytowa odgrywać będzie istotną rolę w zakresie ochrony polskiego złotego i wiarygodności Polski na rynkach walutowych. „Dotychczasowe linie pomogły Polsce utrzymać w okresie kryzysu dostęp do finansowania rynkowego, sprzyjając obniżaniu premii za ryzyko na rynkach finansowych, co pozwoliło zmniejszać koszty obsługi zagranicznego zadłużenia” – czytamy w oficjalnym komunikacie. Linia ma być instrumentem zapobiegawczym.

Źródło: tvp.info

mat

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2013-01-19) | http://www.pch24.pl/polska-pozyczy-34-mld-dolarow-,11721,i.html | Polska pożyczy 34 mld dolarów?

Skip to content