Aktualizacja strony została wstrzymana

NGO Monitor, czyli monitorowanie Organizacji Pozarządowych

Do napisania artykułu natchnął nas p. Fran SA – admin.

Przetłumaczmy co nieco z Wikipedii:

NGO Monitor (Non-governmental Organization Monitor) jest pozarządową organizacją ulokowaną we wschodniej części Jerozolimy, której statutowym celem jest poddawanie krytycznej analizie międzynarodowej wspólnoty NGO oraz przygotowywanie raportów dla rządów, polityków, dziennikarz, organizacji filantropijnych i dla szerokich kręgów społeczeństwa.(…)
Organizacja została założona przez Centrum Publicystyki w Jerozolimie przy pomocy pieniędzy z Fundacji Rodziny Wechslerów w ramach rozlicznych inicjatyw mających na celu zaprezentowanie światu sprawy Izraela.
NGO Monitor uniezależnił się finansowo w roku 2007, kiedy to został zarejestrowany jako organizacja charytatywna w Izraelu. NGO Monitor jest charakteryzowany jako pro-izraelski.

Na dobrą sprawę już sama informacja zawarta w Wikipedii pozwala nam wyrobić sobie zdanie, co to jest za organizacja, kogo reprezentuje i jaki jest jej poziom profesjonalnego obiektywizmu. Ale jedźmy dalej.

NGO Monitor, wspierany przez amerykańską fundację, która finansuje izraelską propagandę opisującą Afrykanów jako małpy, nie widzi w niej nic złego. Działalność Monitora wydaje się ograniczać do sprzeciwiania się każdej organizacji, która monitoruje zbrodnie Izraela lub krytykuje jego ekstremalnie anty-palestyńską politykę.

W roku 2010 NGO Monitor, wspólnie z gazetą The Jeruzalem Post, wylansował kampanię oszczerstw przeciwko witrynie The Electronic Intifada z powodu subwencjonowania jej środkami holenderskiej fundacji ICCO. The Electronic Intifada szczegółowo odparła zarzuty.

[The Electronic Intfada jest witryną internetową prezentującą konflikt izraelsko-palestyński z palestyńskiego punktu widzenia. Według informacji, które można znaleźć na witrynie, koszty jej utrzymywania są pokrywane głównie przez czytelników, a także przez prywatne fundacje. Nie korzysta z żadnych środków rządowych lub pochodzących od partii politycznych. W roku 2010 otrzymała 130 tys dolarów od osób indywidualnych i 83 tys. od prywatnych fundacji – admin]

Jedną z ostatnich afer NGO Monitora jest kwestia używania pieniędzy zwolnionych od podatków.

Wiadomo, że organizacje non-profit, REPORT UK i jej amerykański odpowiednik REPORT (poprzednio Amerykańscy Przyjaciele NGO Monitora),  mogą zgodnie z prawem wysyłać zwolnione od podatków pieniądze do NGO Monitora jako darowizny.
The Electronic Intifada wysłała 2 stycznia zapytanie do dyrektora NGO Monitor, Geralda Steinberga, czy prawdą jest, iż owe darowizny zostały użyte do pokrycia kosztów sądowych,  na jakie Steinberg został skazany po przegranym przezeń, bezsensownym i niepoważnym, procesie przeciwko Unii Europejskiej.

Odpowiedź, jaka nadeszła 7 stycznia emailem od NGO Monitor, zupełnie zignorowała konkretne pytanie, natomiast odesłała odbiorcę do linku nie mającego żadnego związku z tematem, a dotyczącego subwencji otrzymywanych od rządu Holandii przez inne organizacje, których Monitor najwyraźniej nie lubi.

Częstym obiektem kampanii oszczerstw NGO Monitora bywa także organizacja Human Rights Watch, która nb. również postawiła pytanie odnośnie wykorzystania nieopodatkowanych pieniędzy do płacenia za pieniackie zapędy dyrektora Steinberga.

Ambasador UK w Izraelu (Mathhew Gould), dyrektor NGO Monitor (Gerald Steinberg), minister spraw zagranicznych UK (Allistair Burt), Jonathan Rynhold i Ruth Cohen w Bar-Ilan University, 10.01.2012.  Kto wskaże goja?

Jak wiadomo, bardzo wiele organizacji „pozarządowych” jest szczodrze subwencjonowane właśnie przez rządy (np. Fundacja Adenauera, Fundacja Schumanna), które w ten sposób mogą prowadzić swoją politykę, formalnie wszakże nie mieszając się do ich działalności.

NGO Monitor to typowa organizacja, której głównym celem jest wprowadzanie publiczności w błąd: podawanie się za kogoś, kim się nie jest – pozowanie na strażnika transparentności. Oczekujemy bezstronności – a dostajemy zwykłą, żydowską propagandę.

Podobnie zresztą, jak w przypadku „amerykańskiej” Rezerwy Federalnej. Ani ona federalna, ani amerykańska, lecz prywatna i żydowska.

Więcej na http://desertpeace.wordpress.com

Za: Dziennik gajowego Maruchy () | http://marucha.wordpress.com/2013/01/14/ngo-monitor-czyli-monitorowanie-organizacji-pozarzadowych/

Skip to content