Sąd ustala, co dla chrześcijan jest święte

Chrześcijanie nie mają prawa odmówić wykonywania pracy w niedzielę, ponieważ świętowanie niedzieli nie należy do kluczowych kwestii ich wiary. Takie stanowisko przedstawił Naczelny Sąd Pracy w Londynie, wydając wyrok w sprawie 57-letniej Celestiny Mba.

Decyzja ta oznacza, że pracodawca jest w pełni uprawniony do zwolnienia pracownika, jeśli ten – w imię wyznawanej wiary – odmówi pracy w niedzielę. Celestina Mba od 2007 r. pracowała w londyńskim ośrodku opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością i zanim podpisała umowę, uzgodniła z pracodawcą, że ponieważ jest praktykującą chrześcijanką, nie będzie podejmować pracy w niedzielę. Po kilku miesiącach przełożeni zaczęli wywierać na kobietę presję, zmuszając ją do pracy w dzień, który – jak powszechnie wiadomo – ma dla chrześcijan wymiar duchowy.

Kobieta proponowała, że gotowa jest przyjąć niższą pensję albo będzie pracować na sobotnie zmiany i w nocy, tym bardziej że współpracownicy byli chętni jej w tym pomagać. Szefostwo pozostało nieugięte, groziło jej postępowaniem dyscyplinarnym, po czym zwolniło kobietę z pracy. W lutym 2012 r. Celestina Mba wniosła pozew do sądu. Obroną nieodpłatnie kierowało chrześcijańskie centrum prawne Christian Legal Centre, delegując jednego z najlepszych adwokatów – Paula Diamonda. Przygotowanie merytoryczne nic jednak nie dało.

W ostatnich dniach grudnia 2012 r. Justice Langstaff, przewodniczący Naczelnego Sądu Pracy, orzekł, że świętowanie niedzieli przez chrześcijan nie jest podstawową praktyką wiary, toteż wyznawcy Chrystusa nie mogą w tym dniu wykręcać się od obowiązków zawodowych. To również oznacza – zdaniem sądu – że nie zachodzi potrzeba, aby niedziela była w jakikolwiek sposób chroniona.

Podstawą do takiego stwierdzania miał być argument, że wielu chrześcijan podejmuje pracę w niedziele i nie zgłasza w związku z tym sprzeciwu. Sędzia uznał, że pracodawca zatrudniający Celestinę Mba miał pełne prawo zmienić zdanie i wbrew ustaleniom zażądać od niej pracy również w niedzielę. Podkreślił także, iż naiwnością było z jej strony wierzyć, że pracodawca w pełni dostosuje się do jej prośby.

Po ogłoszeniu wyroku przedstawiciele Christian Legal Centre stwierdzili, że stanowisko sądu bezsprzecznie dowodzi, iż chrześcijanie są dyskryminowani, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę zapisy prawne chroniące chociażby muzułmanów, sikhów czy żydów.

Anna Bałaban

Za: Nasz Dziennik, Sobota, 5 stycznia 2013 | http://www.naszdziennik.pl/wiara-przesladowania/20046,sad-ustala-co-dla-chrzescijan-jest-swiete.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content