Masz ważny dowód? Jeśli nie, zapłacisz 5 tys. zł. Brak oddawczej skrzynki pocztowej? Kara 10 tys. zł

W tym roku z powodu „przeterminowania” w całym kraju dowody będą musiały wymienić setki tysięcy Polaków. Jeśli tego nie zrobią, może im grozić nawet… 5 tys zł grzywny!

Dla przykładu w tym roku w Sopocie musi zrobić to 2967 osób. W Gdańsku i Gdyni termin ważności dokumentu minie łącznie około 36 tysiącom mieszkańców.

Co ciekawe, za posługiwanie się nieważnym dowodem można zostać ukaranym. Jak mówi Michał Piotrowski z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w grę wchodzi nawet 5 tysięcy złotych grzywny, a także… kara ograniczenia wolności.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych reporter RMF FM usłyszał, że obywatel, który nie wymieni w porę dowodu, ukarze sam siebie. Bo nie będzie mógł odebrać listu, gdy dostanie awizo, czy wziąć kredytu w banku.

Warto się spieszyć. W Sopocie, jeśli złoży się wniosek dzisiaj, nowy dowód można odebrać dopiero w lutym. Być może dlatego, że wnioski złożyło już 1478 osób.

Nowy sposób na ściąganie kasy z polskich obywateli i łatanie dziurawego budżetu? Metoda „na prędkość”, „na parkowanie”, „na przejście na światłach”, a teraz jeszcze „na dowód”. POmysłowe mamy te władze…

źródło: rmf fm, interia.pl

Prezent na Święta od senatorów PO. Za brak oddawczej skrzynki pocztowej, kara 10 tys. zł.

Dzisiaj głosami senatorów PO przeszła ustawa pocztowa [druk 254], która m.in. nakłada kary (nawet 10 tysięcy złotych) za brak oddawczej skrzynki pocztowej. Wszystkie zgłaszane poprawki [druk 254 Z] Prawa i Sprawiedliwości zostały odrzucone.

Art. 127.
1. Karze pieniężnej podlega, kto nie realizuje obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo umieszcza oddawczą skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów, o których mowa w art. 40. [Właściciel lub współwłaściciele: 1) nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny, 2) budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5]

2. Karę pieniężną wymierza się po przeprowadzeniu kontroli wszczętej na podstawie zawiadomienia o naruszeniu obowiązków, o których mowa w ust. 1.
3. Wysokość kary pieniężnej wynosi od 50 złotych do 10 000 złotych.

Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2013 roku.

Marek Martynowski

Za: PlockaPrawica (grudzień 12 2012)

Za: PlockaPrawica (styczeń 02 2013) | http://plockaprawica.net/news.php?readmore=8969

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content