Muzułmanie i Żydzi domagają się zmian w szwajcarskim prawie cmentarnym

Aktualizacja: 2006-10-16 12:00 am

Szwajcarskie prawo regulujące cmentarze i pochówki zostało wspólnie zaskarżone przez grupy organizacji żydowskich i muzułmańskich. Prawo, które od co najmniej 130 lat reguluje cmentarze jako publiczne, “niewyznaniowe” (Denominational), i które nakłada obowiązek chowania w regularnych, nie wyróżniających się nagrobkach, okazuje się być niewygodne dla Żydów i Muzułmanów. Twierdzą oni, że obowiązujące prawo krępuje ich religijne wymagania dotyczące pochówku. Od wielu lat radzą oni sobie na swój sposób, np. Żydzi chowani są na cmentarzach przy granicy z Francją w ten sposób, że wejście na cmentarz odbywa się po stronie szwajcarskiej, lecz sam grób leży już po stronie francuskiej. Pamiętając krwawe wojny religijne, oponenci zmian w prawie twierdzą, że mogłyby one zaognić stosunki pomiędzy poszczególnymi społecznościami religijnymi żyjącymi w Szwajcarii.

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=645 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]