EWTN transmitowała Mszę św. trydencką. Czy TV TRWAM podąży drogą tradycji?

W ramach obchodów Roku Wiary oraz w rocznicę przekazania przez Najświętszą Maryję Pannę św. siostrze Katarzynie Labouré polecenia rozpowszechnienia cudownego Medalika, w kościele p.w. św. Jadwigi w Trenton (stan New Jersey), biskup diecezji David M. O’Connell, C.M. odprawił w dniu 27 listopada 2012 roku Mszę Pontyfikalną w (tzw.) nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (Mszę świętą „trydencką”).

Msza św. transmitowana była na żywo przez katolicką stację EWTN oraz powtórzona w dniu następnym.

Stacja EWTN (Eternal Word Television Network) została założona przez matkę Angelicę z zakonu Ubogich Klarysek od Wieczystej Adoracji w 1976 roku. EWTN rozrosła się do największej na świecie katolickiej stacji radiowej i telewizyjnej.

Piękny i zabytkowy kościół św. Jadwigi (St. Hedwig Church) stanowił przez lata centrum życia Polonii w Trenton.

Z przykrością należy zauważyć, że podczas ponad 20-letniej działalności Radia Maryja oraz niemal 10-letniej Telewizji Trwam, ten „katolicki głos w Twoim domu” nie zdobył się ani razu na transmisję tradycyjnej Mszy świętej. Podobnie, podczas codziennych Rozmów Niedokończonych ani razu nie podjęto tematu Mszy św. Wszechczasów. Pora na zwielokrotnione naprawienie tej zaległości.

PONTIFICAL SOLEMN HIGH MASS IN THE EXTRAORDINARY FORM

Bishop David M. O’Connell, C.M., of the Diocese of Trenton will celebrate a Pontifical Solemn High Mass in the Extraordinary Form at St. Hedwig Church.

 

Pontyfikalna Msza Trydencka w kościele św. Jadwigi w Trenton, NJ

27 listopada,  w 182 rocznicę przekazania przez Matkę Bożą siostrze Katarzynie Laboure polecenia rozpowszechnienia Cudownego Medalika, w kościele p.w. św. Jadwigi w Trenton, NJ została odprawiona po  50 latach pierwsza od czasów reform posoborowych Pontyfikalna Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Mszy Świętej przewodniczył JE ks. Bp David M. O’Connell, C.M. – biskup diecezji Trenton. Wybór daty nie był przypadkowy. Dzień 27 listopada to nie tylko dzień objawień Matki Bożej z 1830 r. , ale także pierwsza rocznica sprawowania Mszy Świętej Trydenckiej w diecezji Trenton. Dokładnie rok temu, 27 listopada 2011 r. w kościele św. Antoniego w Hamilton, NJ w pierwszą niedzielę Adwentu, została odprawiona pierwsza Msza Święta w rycie rzymskim. Ks. Brian Woodrow, którego bp O’Connell uczynił odpowiedzialnym za Diecezjalne Duszpasterstwo Mszy Trydenckiej, nie mógł dostać bardziej wymarzonego prezentu na obchody pierwszej rocznicy. Pontyfikalna Msza Święta jest bowiem najuroczystszą i najbogatszą w swojej oprawie Mszą Święta w rycie rzymskim. Odprawiana jest przez biskupa lub papieża, któremu oprócz diakona i subdiakona asystuje jeszcze dwóch honorowych diakonów i prezbiter-asystent.

Uroczystą Mszę poprzedziło ciche przejście biskupa O’Connell przez środek kościoła do bocznego ołtarza, gdzie w ciszy oddał cześć Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Był to bardzo wymowny i doniosły moment podczas którego bp O’Connell ubrany był w długi kilkumetrowy, purpurowy płaszcz „cappa magna” symbolizujący władzę i godność biskupią. O godz. 7 wieczorem rozpoczęło się historyczne, procesjonalne wejście z całą służbą ołtarza i asystą. Na tę uroczystość, biskup oraz asystujący mu księża ubrani byli w przepiękne szaty liturgiczne, które zostały specjalnie uszyte na tę okoliczność przez siostry ze zgromadzenia Sióstr Benedyktynek z Gower, Missouri. W czasie Mszy biskup ubrany był w białe rękawiczki z widniejącym na ręku pierścieniem symbolizującym zaślubiny biskupa z lokalnym Kosciołem. Białe rękawiczki zaś użyte przez biskupa we Mszy Pontyfikalnej miały chronić jego konsekrowane ręce od grzechu i były znakiem ich świętości.

To, co działo się podczas Mszy Świętej trudno jest wyrazić słowami, bo we Mszy Trydenckiej trzeba po prostu uczestniczyć, aby zrozumieć czym jest ona dla duszy i jak wlewa w nią nowe życie. Liczna asysta ołtarza, ministranci, przepiękny chorał gregoriański, jak również rozbudowana liturgia, w której każdy gest oddawał Bogu chwałę, sprawiały, iż w czasie Mszy czuć było bliskość Nieba, którego się niemal dotykało.

Podczas kazania bp O’Connell nawiązał do wydarzeń z 27. XI. 1830r i przywołał słowa Niepokalanej, które skierowała do siostry Laboure: „Wszyscy, którzy będą nosili  medalik, dostąpią wielkich łask, szczególnie jeśli go będą nosili na szyi”. Biskup przypomniał też, iż  Cudowny Medalik jest wyraźnym znakiem oddania swojego życia w ręce Niepokalanej oraz skuteczną bronią przeciwko szatanowi.

We Mszy uczestniczyła liczna grupa dziewcząt – Panienek Cudownego Medalika, która zawiązała się i posługuje przy Diecezjalnym Duszpasterstwie Mszy Trydenckiej. Swoją obecnością dziewczęta wskazują na Maryję, która jest dla nich wzorem czystości i służby. Charakterystycznym znakiem dziewcząt jest zawieszony na szyi Cudowny Medalik oraz niebieska szarfa symbolizująca szaty Maryi.

Oprawę muzyczną zapewniły chóry: Westminster Kantorei, Mater Ecclesiae Schola Cantorum oraz St. Anthony Church Traditional Latin Mass Schola.

Godność, chwała, dostojeństwo, poczucie sacrum, bogactwo gestów i symboliki – to jedne z wielu refleksji, które nasuwają się na myśl po Mszy, która często nazywana jest też Mszą Wszechczasów oraz największym skarbem po tej stronie Nieba. Jest ona wielkim bogactwem Kościoła, na którym wychowały się  i wzrastały w wierze całe zastępy świętych. Liturgia ta była też  natchnieniem dla niezliczonej rzeszy artystów, kompozytorów, rzeźbiarzy czy malarzy, którzy pozostawili po sobie bezcenne dziedzictwo. Zachwyca ono do dziś, kierując nasze myśli ku rzeczom wzniosłym i ponadczasowym.

O tym, jak wielkim darem jest uczestnictwo w liturgii naszych przodków wierni mieli okazję przekonać się podczas Pontyfikalnej Mszy Świętej w kościele św. Jadwigi w Trenton, NJ. W uroczystej Mszy wzięło udział ok. 800 osób z różnych parafii. O doniosłości tego wydarzenia może też świadczyć fakt, że Msza ta była transmitowana na żywo przez katolicką stację telewizyją EWTN.

Niewątpliwie było to również wielkie wydarzenie w życiu parafii św Jadwigi, w której przepięknej świątyni wzniesionej rękoma polskich emigrantów, mogła się odbyć po 50 latach Pontyfikalna Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Galeria z historycznej Pontyfikalnej Mszy Trydenckiej jest dostępna pod adresem http://www.artmultimedia.us/gallery/11272012/index.html . Więcej informacji na temat Mszy Trydenckiej można znaleźć na stronie duszpasterstwa http://www.latinmasstrenton.org .

Ewa Tymińska

Zdjęcia: Grzegorz Tymiński

Aktualizacja: 2012-12-02 4:04 pm

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: EWTN.com (11/28/2012) | http://www.ewtn.com/multimedia/schedules.asp?sat=DOME

Skip to content