Aktualizacja strony została wstrzymana

Muzeum Bletchley Park przygotowuje się do celebracji… Miesiąca Homoseksualistów

Muzeum Bletchley Park – powstałe w miejscu największego na świecie podczas II wojny światowej brytyjskiego ośrodka dekryptażu hitlerowskich szyfrogramów – z coraz to większym zapałem wprowadza do swej edukacji elementy politycznej poprawności.

W ramach tej soc-inżynierii, w dniu 16 listopada 2012 roku zorganizowano sesję wprowadzającą do przyszłorocznych obchodów Miesiąca Homoseksualistów (LGBT History Month). Niewątpliwie pretekstem do promowania tej dewiacji przez Bletchley Park jest fakt, iż w ośrodku dekryptażu podczas wojny prowadził swoje prace geniusz matematyczny, Alan Turing, będący w swym życiu prywatnym homoseksualistą.

O swoim wujku, Alanie Turingu, podczas sesji mówił Sir John Dermont Turing. Głos zabierali również:  jeden z dyrektorów Muzeum, Ian Standen; profesor matematyki uniwersytetu Leeds, Barry Cooper i przedstawicielka Muzem Nauki, Annika Joy. Natomiast o konieczności – cytat – „upowszechnienia tematyki gejowskiej, lesbijskiej, biseksualnej i trans (LGBT)”, apelowali nauczyciele Elly Barnes i Nigel Tart, którzy „zademonstrowali możliwości użycia fantastycznych pomocy nauczycielskich” w tym zakresie.

Nawiązując do procesu Alan Turinga w 1952 roku, oskarżonego o „naruszenie moralności publicznej” za sprawą wykrycia jego homoseksualizmu – w czasie gdy w Wielkiej Brytanii obowiązywały jeszcze normy moralne uznające dewiacje właśnie za dewiacje – głos zabrał przedstawiciel systemu więziennictwa, Kirsty Horrocks, który mówił o „edukacji i walce  z homofobią w więzieniach”.

Należy zaznaczyć, że Alan Turing, który wybrał oferowaną mu wówczas terapię medyczną, zmarł w wieku zaledwie 42 lat. Środowiska homoseksualne wykorzystują dzisiaj tą tragiczną śmierć, wmawiając iż była ona konsekwencją „tyrańskiego systemu” uznającego homoseksualizm za chorobę wymagającą leczenia, jednak fakty pokazują, że śmierć nastąpiła najprawdopodobniej w wyniku nieuwagi bądź innego wypadku – co potwierdza matka i rodzina Turinga. Niestety, współczesne politycznie-poprawne media (a szczególnie polskojęzyczna Wikipedia), tuszują kategoryczne oświadczenia rodziny, powtarzając wersję o „samobójstwie” Turinga. 

W popołudniowej sesji głos zabierali: radykalna murzyńska feministka Linda Bellos; „trans-aktywista i doradca”, Christine Burns oraz Jeffrey Evans, który „zaangażował się w burzliwą debatę na temat wykorzystania [w przeszłości] nauki do uznania skłonności do osób tej samej płci za choroby […] oraz o tym jak nauka [dzisiejsza] pozwoliła ocalić życie wielu osobom [z grupy LGBT], którzy uwolnili się od epoki zacofanego Średniowiecza.”

Z kolei Tony Fenwick, jeden z organizatorów LGBT History Month, wyjaśnił z jaką łatwością uzyskał aprobatę dla projektu upowszechnienia Miesiąca Homosekusalistów mającego na stałe wejść do kalendarza najważniejszych obchodów Muzeum Bletchley Park. „Kiedy zdecydowaliśmy się [na ten projekt], skupiliśmy się na nauce i edukacji i na obchodach stulecia urodzin Alana Turinga. Kiedy wyszedłem [do władz Muzeum] z tą propozycją, zobaczyłem, że pukam do otwartych drzwi. […] Wszyscy byli zachwyceni atmosferą i tą wspaniałą możliwością.”

 

Położony ok. 80 km na północ od Londynu ośrodek w Bletchley Park powstał na dobre dopiero w 1939 roku. Początkowo brytyjscy specjaliści nie byli w stanie odczytywać niemieckich szyfrogramów, dopiero przekazanie przez stronę polską kompletu dokumentacji i maszyn-replik Enigmy, pozwoliły na wznowienie prac i rozbudowanie ośrodka. Pierwsze informacje o istnieniu podczas II wojny światowej supertajnego ośrodka Bletchley Park, pojawiły się dopiero w początkach lat 1970. Z początku nie wspominano o udziale Polaków w rozszyfrowaniu przedwojennych wersji niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, co utrwaliło – obowiązującą w wielu kręgach aż do dziś – historię złamania Enigmy przy udziale jedynie krytpoanalityków brytyjskich. Z czasem jednak, zauważono wkład polskich kryptoanalityków (Rejewski, Różycki, Zygalski) oraz całego polskiego Biura Szyfrów, co przekłada się na bardziej obiektywny obraz prac polskich krytoanalityków we współczesnych opracowaniach historycznych.

Przekazane – na miesiąc przed atakiem Hitlera na Polskę – przez polskie Biuro Szyfrów wszelkich informacji dotyczących dotychczasowych osiągnięć w rozwiązaniu zagadki Enigmy, brytyjskim i francuskim służbom specjalnym, pozwoliły Aliantom na rozpoczęcie przez nich, dotychczas skazanej na przegraną, wywiadowczej wojny z niemiecką Rzeszą. W brytyjskim ośrodku dekryptażu Bletchley Park, największe głowy matematyczne, w tym genialny Alan Turing, korzystając z polskich odkryć mogły podjąć – jeszcze kilka dni wcześniej beznadziejną – walkę kryptologiczną z Niemcami.

CZYTAJ:

 

.