Aktualizacja strony została wstrzymana

USA: 784,5 tysiąca „legalnych” aborcji w rok

Według raportu przygotowywanego przez Center for Disease Control and Prevention w 2009 roku w Stanach przeprowadzono 784,5 tysiąca „legalnych” aborcji.  To o 5 procent mniej niż przed rokiem, co jest największym spadkiem w ciągu ostatnich lat. Równocześnie na skutek komplikacji w roku 2008 zmarło 12 kobiet.

Według analizy przedstawionej przez Centers for Disease Control and Prevention, w 2009 roku wskaźnik praktyk aborcyjnych wyniósł 15,1 na 1000 kobiet w wieku między 15 a 44 i 227 aborcji na każde 1000 żywych urodzeń. W badanym okresie między poszczególnymi stanami istaniała dużą różnica w zakresie liczby takich „procedur”, od 769 w Południowej Dakocie do 119 996 w stanie Nowy Jork. 11,4 procent zgłoszeń „legalnych” aborcji nie zawierało jednak informacji o ich miejscu ani o pochodzeniu matki.

51,7 procent wszystkich aborcji przeprowadzono w przypadku kobiet między 20 a 29 rokiem życia. W przypadku nastolatek poniżej 15 roku życia było to jedynie 0,5 procenta, co wyraźnie przeczy argumentom moralnym środowisk aborcyjnych, traktujących nastolatki jako szczególną grupę, której „problemy” usprawiedliwiają praktyki aborcyjne. Wśród kobiet powyżej 30 roku życia wskaźnik ten spadł, sięgając ok. 8 procent. Ten trend utrzymywał się z resztą od 2000 roku.

64 procent aborcji przeprowadzono w 2009 roku przed 8 tygodniem ciąży, 91 procent przed 13. tygodniem. Według załączonej dokumentacji z 38 spośród 45 badanych okręgów, 74,2 procent takich praktyk zostało przeprowadzonych za pomocą wyłyżeczkowania szyjki i jamy macicy przed 13. tygodniem życia dziecka, 8,1 procent po tym okresie. W 16,5 procent wypadków nie zastosowano metody chirurgicznej.

Według oficjalnych danych medycznych z 29 okręgów, w 2009 roku białe, nielatynoskie kobiety i nielatynoskie czarne kobiety stanowiły odpowiednio 37,7 oraz 35,4 procent wszystkich „pacjentek” w przypadku legalnych praktyk aborcyjnych. W grupie kobiet czarnoskórych zaobserwowano też najwyższy wskaźnik aborcji, aż 32,5 na 1000 kobiet w wieku rozrodczym oraz 477 aborcji na 1000 żywych urodzin. 15 procent wszystkich kobiet, które zdecydowały się na legalną aborcję, znajdowało się w związku małżeńskim. Dla 40,2 procent kobiet aborcja w 2009 roku dotyczyła ich pierwszego dziecka, w 46,3 przypadków wydały one na świat żywe jedno lub dwa żywe potomstwa.

W 2008 roku, a to w tym przypadku najnowsze dane, amerykańskie władze odnotowały 12 śmierci na skutek powikłań proaborcyjnych. Kryterium klasyfikacji stanowiły świadectwa zgonu, raporty szpitali oraz innych agencji rządowych. W każdym przypadku decyzję o klasyfikacji zgonu podejmowało dwóch niezależnych od siebie lekarzy na podstawie analizy pozyskanych informacji.

Jak twierdzi CDC, Amerykanki decydują się na zabicie ich nienarodzonego dziecka w pierwszych tygodniach ciąży, kiedy ryzyko powikłań jest najmniejsze. Sprzyjają temu zmiany w zakresie opieki zdrowotnej, zwłaszcza dokładność testów ciążowych najnowszej generacji jak i samych badań ultrasonograficznych. Rośnie popularność środków farmakologicznych, które zostały dopuszczone do wykorzystania aborcyjnego w roku 2000.

CDC jest jedną z federalnych agend podległych Ministerstwu Zdrowia i Usług Społecznych, siedziba agencji znajduje się w Atlancie w stanie Georgia. Agencja zajmuje się zapobieganiem, monitorowaniem i zwalczaniem chorób, a także profilaktyką zdrowotną i opracowywaniem wskazań dla amerykańskiej polityki publicznej.

źródło: www.cdc.gov

mat

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2012-11-26) | http://www.pch24.pl/usa--784-5-tysiaca-legalnych-aborcji-w-rok,10324,i.html

Skip to content