Państwo pozbywa się uzdrowisk

Ministerstwo Skarbu Państwa w dalszym ciągu dąży do wyprzedaży uzdrowisk i to niemal za bezcen.

Obecny rząd chce prywatyzować nawet te lecznice, które przynoszą zyski.

Działania Ministra Skarbu nie pokrywają, się z jego wcześniejszymi wypowiedziami w mediach, w których zapewniał, że wesprze samorządy w procesie przejmowania uzdrowisk.

Najprawdopodobniej dzisiaj resort podejmie ostateczną decyzję co do dalszych losów uzdrowiska Wysowa.

Jednak przyszłość tego kurortu nie wydaje się być świetlana jeżeli ministerstwo sprzeda lecznice prywatnemu przedsiębiorcy, tym bardziej, że nie ma on doświadczenia w tej kwestii, ponieważ wcześniej zajmował się całkowicie inną branżą – mówi poseł Barbara Bartuś. I dodaje, że takie kroki resortu skarbu państwa doprowadzą do dramatycznych skutków.

– W żadnym kraju nie ma tak, żeby całość lecznictwa była w rękach prywatnych. W Polsce ministerstwo zdrowia uważa, że wszystko powinno być sprywatyzowane. Państwo pod rządami Platformy Obywatelskiej i PSL-u chce zrzucać z siebie odpowiedzialność konstytucyjną. Przecież w Konstytucji mamy zapisane, że mamy prawo do bezpłatnego lecznictwa. Każdy przedsiębiorca prywatny po to kupuje, aby mieć zysk. Mimo najlepszego charakteru działalności gospodarczej w prywatnej działalności chodzi o konkurencyjność i osiąganie zysku. A państwo powinno dbać nie tyle w lecznictwie o zysk, ile o to, żeby pacjenci mieli zapewnione leczenie, w tym leczenie uzdrowiskowe – akcentuje poseł PiS.     

Ważną kwestią jest m.in. także to za ile resort zamierza sprzedać uzdrowisko Wysowa. Zakład o wielu lat utrzymuje się w czołówce osiągających znakomite wyniki finansowe i zapewnia stabilizację na lokalnym rynku pracy. Zyskuje na tym także skarb państwa, który otrzymuje wysoką dywidendę. Prywatyzacja tej lecznicy to błędna polityka państwa.

– Pan premier negocjując środki unijne mówi, że miliard w tą, miliard w tą nie jest dużo. A tutaj za kilka, czy za kilkanaście milionów zostanie sprzedane uzdrowisko, które posiada ośrodki sanatoryjne, dużo nieruchomości gruntowej. Posiada też koncesję na wydobycie wód mineralnych. Ministerstwo powiedziało, że odpowiadając na pytanie moje i pana posła Hoca, że tylko to odda do komunalizacji, co nie znajdzie nabywców. Wydaje się, że to jest błędna polityka państwa, ponieważ szansą dla uzdrowiska Byszewo, gdyby przejął je samorząd województwa. Uzdrowisko mogłoby korzystać z dotacji unijnych. Mogłoby się nadal rozwijać i kontynuować lecznictwo sanatoryjne – dodaje poseł Barbara Bartuś.
 

RIRM

KLUB PARLAMENTARNY

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚÄ†

Warszawa, 22 listopada 2012 r.

PiS ostrzega: MSP wyprzedaje za bezcen polskie uzdrowiska

Prawo i Sprawiedliwość domaga się wstrzymania szkodliwej i nieprzemyślanej wyprzedaży polskich uzdrowisk forsowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Zdaniem PiS, jeżeli Państwo nie chce być już właścicielem spółek i odpowiadać za leczenie uzdrowiskowe Polaków, to powinno chociaż spełnić oczekiwania samorządowców i przeprowadzić proces komunalizacji, co pozwoliłoby na kontynuowanie ich leczniczej działalności.

Minister Skarbu Państwa w mediach popiera starania samorządowców i pracowników uzdrowisk zmierzające do przejmowania ich przez samorządy, ale jednocześnie prowadzi pośpieszny proces prywatyzacji. PiS zgłasza sprzeciw wobec tego typu działań. Będziemy czynili wszystko, żeby to szkodliwe dla polskich pacjentów przedsięwzięcie się nie udało. MSP za równowartość paru budynków mieszkalnych oddaje całe uzdrowiska przedsiębiorcom, którzy często nie mieli wcześniej żadnych doświadczeń z działalnością leczniczą.

Nieodpowiedzialne działania MSP mogą spowodować, że zakres dotychczasowych świadczeń uzdrowiskowo-leczniczych zostanie poważnie ograniczony na rzecz usług turystyczno-wypoczynkowych i rehabilitacyjnych, czy nawet rabunkowej eksploatacji kopalin leczniczych        i wód mineralnych. W skrajnym przypadku sprywatyzowane obiekty odejdą od tradycyjnej działalności leczniczo-uzdrowiskowej preferując inną komercyjną działalność, a prace straci wielu mieszkańców miejscowości uzdrowiskowych.

PiS jest szczególnie głęboko zaniepokojony działaniami MSP, które godzą w  funkcjonowanie uzdrowiskowej gminy Uście Gorlickie i wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec prywatyzacji uzdrowiska Wysowa S.A., która ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Posłowie PiS Barbara Bartuś oraz Czesław Hoc w czwartek 22 listopada na 27 posiedzeniu Sejmu RP będą zadawać pytanie w sprawie bieżącej do Ministra Skarbu Państwa w sprawie irracjonalnej prywatyzacji uzdrowisk na przykładzie uzdrowiska Wysowa. Prywatyzacja tego doskonale prosperującego zakładu może spowodować destabilizację usług uzdrowiskowych i lokalnego rynku pracy. Spółka dysponuje koncesjami na wydobycie wód leczniczych. Prywatyzacja może doprowadzić do zmonopolizowania ich wydobycia przez jeden podmiot, co z kolei spowoduje zachwianie równowagi w dostępie innych zakładów leczniczych do podstawowego surowca. Spółka „Uzdrowisko Wysowa” S.A., od lat utrzymuje się w czołówce spółek osiągających najlepsze wyniki finansowe w branży uzdrowiskowej i odprowadzającej dywidendę do skarbu państwa. Społeczność lokalna chce dbać o ten zakład i rozwijać jego działalność. MSP nie bacząc na jej opinię kieruje się wyłącznie chęcią szybkiego, choć bardzo niewielkiego zysku, mającego posłużyć do zasypania dziury budżetowej.

Za: Radio Maryja (26 listopada 2012) | http://www.radiomaryja.pl/informacje/panstwo-pozbywa-sie-uzdrowisk/

Skip to content