Masoneria lży Kościół

Aktualizacja: 2012-11-12 9:34 pm

Wielki Wschód Francji bezpardonowo zaatakował Kościół katolicki. Powodem stał się sprzeciw biskupów wobec planów legalizacji układów gejowskich we Francji i wynikających z tego konsekwencji.

W ubiegłym tygodniu rząd Francji zatwierdził projekt ustawy legalizującej układy gejowskie i możliwość adoptowania przez nie dzieci. Przeciwko tej decyzji dużo wcześniej protestowały tysiące trzeźwo myślących Francuzów, merowie poszczególnych miast, a także Kościół. I to właśnie stanowisko Kościoła jasno przedstawione przez Konferencję Episkopatu Francji stało się przyczyną ataku jednej z najstarszych obediencji masonerii w Europie. “Wielki Wschód Francji stanowczo potępia wypowiedzi Kościoła katolickiego odnośnie do projektu ustawy o otwarciu małżeństwa cywilnego na wszystkie pary (…)” – czytamy w komunikacie pt. “Definicja praw osoby zależy jedynie od wspólnej woli ludzi” (sic!) opublikowanym na oficjalnej stronie WWF.

Postępowo-propagandowy bełkot rozwija się jeszcze w następnych zdaniach: “Otóż nawiązanie kard. André Vingt-Trois do “głębokich przemian naszego prawodawstwa, które mogłyby radykalnie zmienić sposoby funkcjonowania relacji, na których opiera się nasze społeczeństwo” świadczy o zacofaniu czy wręcz obskurantyzmie oderwanym całkowicie od koniecznych ewolucji społecznych i politycznych naszych czasów”. Jak dowiadujemy się z dalszej części wywodu, “celem projektu tej ustawy jest zapewnienie uznania dla wolnego wyboru małżeńskiego jednostek, które tego pragną, w imię równości praw”. W kolejnym zdaniu, kiedy mowa o Kościołach i ich prawach, autorzy komunikatu rezygnują już z powoływania się na “równość praw” na rzecz laicyzmu, który chyba w imię podmiany znaczeń nazywają “Laickością” (pisaną wielką literą). “W imię Laickości Wielki Wschód Francji przypomina, że Kościoły winny ograniczać się jedynie do sfery duchowej i nie mogą mieszać się – poprzez stygmatyzujące złorzeczenia oraz obraźliwe i pełne nienawiści epitety – w słuszne debaty publiczne i demokratyczne, które przyczyniają się do zmian i postępu w prawodawstwie cywilnym”.

Anna Bałaban

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=63398 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]