Rabini będą debatowali na rozwodami: „Społeczność musi publicznie potępić mężczyznę, który odmawia rozwodu”

W pierwszych dniach listopada rozpocznie się w Jerozolimie międzynarodowa konferencja rabinów, którzy będą debatowali nad problemem kobiet nie otrzymującym od swoich mężów zgody na rozwód (agunot). Główna Rada Rabinicza ze swoim trybunałem sędziowskim będzie dyskutowała nad tym palącym w środowisku żydowskim problemem: jakimi środkami zmusić mężów do wydawania zgody na rozwód i jakie środki zastosować wobec opornych. Rozpatruje się „nałożenie sankcji ekonomicznych bądź sankcji środowiskowych”.

Od wielu już lat żydowskie organizacje kobiece zgłaszają rabinom ten problem, jednak sponsorujący konferencję Naczelny Rabinat oraz sądy rabiniczne zajmą się tym zagadnieniem po raz pierwszy. O kierunku rozwiązania problemu może świadczyć wypowiedź głównego dyrektora sądów rabiniczych, Eli Ben Dahan, który stwierdził, że „Społeczność musi publicznie potępić mężczyznę, który odmawia rozwodu, tak samo jak potępia się gwałcicieli czy pedofilów”. *

W konferencji spodziewanych jest około 40 uczestników, głównie rabinów, z 15 krajów świata, jednak organizacje kobiece, takie jak International Council of Jewish Women (ICJW) czy International Coalition for Agunah Rights (ICAR) – w wyniku presji których doszło do tej konferencji – skarżą się, że żadna przedstawicielka nie została na konferencję dopuszczona. Rabini odpowiadają, że udział kobiet w dyskusji nad prawem Halacha jest zabroniony.

Wobec tego w tym samym czasie, 7 listopada organizacja ICAR zorganizuje swoją własną konferencję, która zajmie się m.in. ustanowieniem „próbnych” małżeństw zawieranych na z góry określony czas oraz związków cywilnych zawieranych w sądach rabinicznych.

Dyrektorka jednej z organizacji kobiecych, Rahel Azaria powiedziała, że „Sytuacja w Izraelu jest katastrofalna. Rabini powinni skorzystać ze wszystkich dostępnych dla nich środków i podjąć działania.”

– – – – –

* Dla niedowiarków cytat angielski w oryginale: „Society must publicly condemn men who refuse divorce, just as it denounces rapists and pedophiles,” said Eli Ben Dahan director general of the rabbinical courts.

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content